سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سیزدهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محبوبه یعقوبی – دانشکده برق-رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین
کریم فائز – دانشکده مهندسی برق،دانشگاه امیرکبیر، تهران
سارا معتمد – دانشکده برق-رایانه و فناوری اطلاعات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین

چکیده:

در این مقاله، روش جدید وموفّقی به نامHMAX که از سیستمبیولوژیکی مغز انسان برای تهیه بردار خصوصیات الهام می گیرد، به منظور استخراج مشخصه های گوش افراد استفاده شده است. ما از مجموعه داده گوش USTBکه شامل ١٨٠ تصویر گوش از ٦٠ نفر( با ٣ تصویر از هر نفر) می باشد، برای اثبات عملکرد مناسب روشمان استفاده نموده ایم. نتایج آزمایشی ما نشان داده
است که شیوه پیشنهاد شدی در مقایسه با شیوه،PCAنه تنها ضریب شناساییبالاتری را به دست می آورد، بلکه همچنین این شیوه نسبت به تغییر مقیاس و موقعیت تصاویر نیز مقاوم است و
عملکرد آن در برابر این تغییرات، ثابت باقی می ماند. درحالیکه روش،PCA فقطکنترل شده