سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: اولین همایش ملی تالاب های ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

آزاد صحرایی – دانش آموخته کارشناسی شیلات، دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدحسین خانجانی – دانشجوی کارشناسی ارشد شیلات دانشگاه صنعتی اصفهان
عیسی ابراهیمی – هیئت علمی گروه شیلات دانشکده منابع طبیعی دانشگاه صنعتی اصفهان

چکیده:

تالاب بین المللی چغاخور با مساحتی حدود ۲۳۰۰ هکتار در نزدیکی شهر بلداجی واقع گردیده و یکی از زیباترین وبزرگترین تالابهای استان چهار محال و بختیاری و کشوراست. لذا لزوم شناخت ، مدیریت وحفاظت از آن به عنوان یک منبع مهم آبی امری ضروری به نظر می رسد. این مطالعه در فصل تابستان سال ۱۳۸۵ در تالاب چغاخور انجام گرفت. به منظور شناسایی گیاهان آبزی تالاب،تعداد ۱۲ ایستگاه با استفاده از روش سیستماتیک انتخاب گردید. نمونه برداری از گیاهان آبزی با استفاده از چنگک های مناسب انجام شد ونمونه های گیاهی جهت شناسایی با استفاده از منابع معتبر به آزمایشگاه منتقل گردید . نتایج نشان داد که گیاهان آبزی تالاب چغاخور اغلب شامل گونه های myrophyllum Potamogeton و ceratophyllum که دارای وضعیت اکولو ژیکی غوطه ور هستند، می باشند. این گیاهان آبزی اغلب پارامترهای شیمیایی آب تالاب را تحت تاثیر قرار می دهند. همچنین نقش های مهمی را در زنجیره غذایی اکوسیستم آبی تالاب، به عنوان یک منبع تولید کننده اکسیژن در تالاب و دفع آلودگی آب تالاب (بهبود کیفیت آب)دارند. هدف از این مطالعه شناسایی گیاهان آبزی تالاب و همچنین بررسی نقش آنها در تالاب می باشد.