سال انتشار: ۱۳۷۵

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمدحسن مدیرشانه چی – دانشگاه فردوسی مشهد
حسن جوینده – دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

در این پژوهش، پارامترهای یک ژنراتور سنکرون متصل به شین بی نهایت به صورت بازگشتی و با استفاده از الگوریتم RPEM محاسبه می شوند . این الگوریتم علاوه بر شناسایی پارامترهای نا متغیر با زمان می تواند پارامترهای متغیر بازمان ژنراتور را نیز شناسایی نماید . مزیت روش بکار گرفته شده، امکان بررسی رفتار ژنراتور هنگام تغییر نقطة کار و نیز بدست آوردن مدل اشباع ژنراتور می باشد