مقاله شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۳ در نامه فرهنگستان از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: شناسه هاي فعل در مازندراني شرقي
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برجيان حبيب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مازندراني چند ميليون گويشور دارد و قدمت آثار مكتوبش به قرنها مي رسد،‌ اما شگفت اين كه نه آثار آن به درستي شناخته و رازگشايي شده و نه زبان كنوني اش به دقت گردآوري و پژوهيده شده است.
در سده نوزدهم ميلادي كه زبانهاي مشرق زمين موضوع تجسس اروپاييان گشت پژوهندگان و سياحاني چون الكساندر خوچكو و برزين و بوريس درن و ملگونف و ژاك دو مورگان به گردآوري يا بررسي زبان مازندراني همت گماشتند.