سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس سالانه انجمن کامپیوتر ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

علی وشایی – دانشکده مهندسی کامپیوتر
محمود فتحی – دانشکده مهندسی کامپیوتر
رضا برنگی – دانشکده مهندسی کامپیوتر

چکیده:

در این مقاله شناسایی انسان در تصاویر با روش جدید، که از مدل بینایی کرتکس مغز الهام گرفته شده است ، انجام می شود.این روش از مدل های استاندارد تشخیص شی در کورتکس مفز پیروی می کند. سیستم مورد نظر از یک ساختار سلسله مراتبی بصورت Feedforward تبعیت می کند. دراین روش یک سری ویژگی برای شناسایی قوی اشیا ارائه شده است و هر یک از این ویژگی ها توسط ترکیب آشکار ساز لبه از نوع position-tolerant و scale-tolerant روی موقعیت های همسایه در جهت گیری های چندگانه حاصل می شود. این مقاله نشان می دهد که این روش کارایی بسیار مناسبی را در شناسایی انسان ارائه می دهد . این سیستم قابلیت یادگیری از مثال های کمی را دارد . این مقاله کاری نوین در زمینه تشخیص انسان با روش مذکور است.