مقاله شهرخداي سنايي در حديقه الحقيقه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در ادبيات عرفاني و اسطوره شناختي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۴۵ تا ۶۴ منتشر شده است.
نام: شهرخداي سنايي در حديقه الحقيقه
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سنايي
مقاله شهر خدا
مقاله پير
مقاله آرمانشهر
مقاله عالم مثال

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني مريم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
ديدار سنايي با پير در بخشي از کتاب حديقه الحقيقه با پرسش هايي درباره سرزميني که وي (پير خردمند) از آنجا آمده، همراه است. پير آن جايگاه را «شهرخدا» مي نامد و از ويژگي هاي آن براي شاعر سخن مي گويد:
گفتم آخر کجاست آن کشور                                   گفت: از کي و از کجا برتر
جاي کي گويمش که شهرخداي                             جاي جان است و جان ندارد جاي
در اين مقاله بررسي ماهوي و جغرافيايي شهري که سنايي آن را «شهر خدا» مي نامد، موردنظر است. اين سرزمين را سهروردي «ناکجاآباد» و «عالم مثال» و يا «عالم صور معلقه» هم ناميده است. هدف مقاله پيش رو، بحث درباره ويژگي هاي اين شهر است. «شهر خدا» در نظر عارفاني چون سنايي، سرزميني ماورايي است که عارف مي تواند با گريختن از قباي جسم به سوي آن راهي شود، سرزميني است که منشا و مرجع تمامي ارواح است. همه آنچه در زمين وجود دارد ريشه در آن سرزمين دارد. بحث درباره تاثيرپذيري سهروردي از سنايي در آفرينش ناکجاآباد و عالم مثال هم از ديگر اهداف اين جستار است. همچنين ويژگي هاي آرمان شهري اين سرزمين آن را به ايده مدينه فاضله (يوتوپيا)ي فيلسوفان نزديک مي کند.