سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی شهرداری الکترونیکی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سعید زرندی – دانشجوی دکتری مدیریت دانشگاه علامه طباطبائی
عابد عابدی جعفری – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت شهری دانشگاه تهران

چکیده:

فساد در نظام اداری، کم و بیش گریبانگیر همه کشورها می باشد و به عنوان یکی از مهم ترین دغدغه های کنونی جامعه جهانی است.با افزایش سطح تماس میان ارائه دهندگان خدمت و دریافت کنندگان آن امکان بروز فساد در بعضی حوزه ها افازیش می یابد (فردریکسون، ۱۹۹۹).سازمان های محلیو شهرداری ها در اکثر کشورها، دارای بودجه خودگردان می باشند که احتمال فساد را بیش از سایردستگاه ها در آن فراهم نموده است (شکیبا مقدم، ۱۳۸۴) در سال های اخیر بسیاری از شهرداری ها با استفاده از فناوری اطلاعات به سمت ریشه کنی فساد حرکت نموده اند. شهرداری الکترونیک با بهره گیری از فناوری اطلاعات، با تغییر درمعماری ساختار خود و با ساده سازی رویه ها و قوانین و مهندسی مجدد فعالیت ها و شفافیت رویه ها و ارتباط موثر با شهروندان خدمات خود را در حوزه وظایف شهرداری به صورت قابل دسترس و امن به شهروندان ارائه می کند. ( ره شهر، ۱۳۸۲) کشور کره جنوبی با راه اندازی پورتالی در شهر سئول با نام (o.p.e.n)1 توانست در مدت ۱۳ ماه میزان شفافیت در روند تصمیم گیری را در ۲۵/۱% افزایش داده و وقوع فساد را ۹/۳%کاهش دهد که این مقاله به بررسی نحوه راه اندازی این پورتال، مزایای آن، علل موفقیت در مبارزه با فسادپرداخته است. این تحقیق در پی آن است که با بررسی تجربه شهرداری الکترونیک شهر سئول در زمینه مبارزه با فساد اداری به این سوال پاسخ بگوید که آیا الکترونیکی کردن شهردار ها باعث کاهش فساد اداری در این سازمان ها میگردد و این تاثیر تا چه اندازهمی باشد؟