سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: پنجمین همایش ملی تجارت الکترونیک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سامی ساعی – دانشگاه شیراز
بهارک احمدی پور – دانشگاه یزد
محمد قاسم زاده – موسسه HPI در پتسدام المان

چکیده:

با پیشرفت جوامع و تکنولوژی انتظارات و نیازهای جامعه تغییر یافته است یکی از جنبه های مهم دراین رابطه خدمات مربوط به شهرداریها میباشد دراین مقاله به موضوع مربوط به شهرداری الکترونیک و جایگاه ان در دولت الکترونیک می پردازیم بررسیهای صورت گرفته دراین تحقیق که نمونه هایی از کشورهای توسعه یافته و چالشهای مختص کشورمان ایران را در بر میگیرند نشان میدهند که اولا مفهوم شهرداری الکترونیک یک نیاز حتمی امروز و اینده جوامع بشری می باشد و در ایران نیز باید این راهکارها پیاده سازی شود تا بدین وسیله هم در هزینه های جاری صرفه جویی گردد و هم رضایتمندی افرادجامعه افزایش یابد. ثانیا بخشهایی از نمونه های ارائه شده تاکنو در کشوهای توسعه یافته عینا در ایران نیز قابل اجرا می باشد نهایتا مقوله هایی از این مبحث بایستی بومی سازی و یا اساسا از بنیان با توجه به مشخصه های ملی، مذهبی و فرهنگی کشورمان پی ریزی شود دراین مقاله یک نمونه عملی از کشورهایی که این تحولات را پیاده سازی کرده اند نیز بیان شده و همچنین تعریفی بر مقوله شهر الکترونیکی و مزایا، اهمیت ها و چالشهایی که در پیاده سازی این طرح با آن روبرو هستیم بیان شده اند. بعنوان نتیجه نهایی یک راهکار پنج مرحله ای با توجه به ساختار سازمانی ایران ارائه شده است.