سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: همایش بین المللی شهرهای جدید

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

دانیالا زیمانسکا – موسسه جغرافی، دانشگاه نیکلاس کوپرنیک، تورن، لهستان

چکیده:

[توضیح: مقالات این کنفرانس فقط به صورت چکیده در مجموعه سیویلیکا نمایش شده است] ایجاد و توسعه شهرهای جدید را می توان به عنوان اجزای تشکیل دهنده مهم تاریخ شهری انسان د رنظر گرفت، همان گونه که تمامی شهرهای کره زمین روزی جوان و جدید بوده اند . پدیده شهر جدید در عمومی ترین معنای آن، عنصر معتبری در " فلسفه " شهری مدرن می باشد . در نسخه کاربردی تر آن مفهوم توسعه شهرهای جدید، هدف واقعی فعالیت های عملی و نظری شهری جدید است چرا که رشد بیش از پیش شهرنشینی در جهان، لزوما بستگی به سیمای شبکه شهرهای جدید دارد . هر کشوری در هر نقطه زمانی، تعداد مشخصی شهر جدید با ویژگی های خاص خود و مشکلات پیشرفت فزاینده را دار است . شهرهای جدید به دو دسته قابل تقسیم بندی هستند نوع اول، شهرهایی هستند که برای یک منظور خاص به وجود آمده اند و گویی دلیل وجودی آن رسیدن به آن منظور خاص است، اما دسته دوم شهرهایی هستندکه برای منظور خاصی ایجاد نشده و فعالیتهای متنوعی را به سوی خود جذب می کنند. این منظور خاص معمولا به واسطه، یک شاخه مشخص از صنعت، که در مکان خاصی واقع شده، ارائه می شود بنابراین اولین چیزی که ایجاد می شود، فضای کار است و پس از آن کاربرد هر به عنوان محلی برای تولید نیروی کار شکل می گیرد . ( این گونه شهرها را می توان در لهستان و دیگر کشورهای اروپای شرقی – مرکزی مشاهد کرد ) . در حالت دوم یکفضای شهری بدون وجود کاربرید مشخص برای آن ایجاد می شود. در اثر شکل خاصل فضای شهری، زمینه برای رشد در جهات مختلف ایجد میشود: مناطق مسکونی، اداری، مناطق صنعتی، مراکز خدماتی، و فضاهای تفرحی برای جذب مردم و ارائه فرصت های شغلی مختلف برای آنها ایجاد می شود . باید میان دو روش مختلف برای طراحی و پژوهش در خصوص شهرهای جید تمایز قایل شد: ۱- شهرهای از قبل طراحی شده که دارای طرحی مشخص و ساختار کاربردی معلومی هستند . ۲- شهرهایی که بدون برنامه ریزی و به صورت جنینی شهری بوجود آمده و در طول عمر و رشد خود در مرحله ای خاص به جایگاه یک شهر دست پیدا می کند . ما درمطالعه داده های اروپای شرقی و مرکزی عمدتا به ناطقی که قبلا جزئی از شوروی سابق بوده اند توجه کرده ایم، جایی که شهرهای جدید زیادی از آن احداث شده ( وقتی اکنون نیز در حال احداث است ) و هر کدام دارای شرایط طبیعی جغرافیایی خاص خود از جمله مناطق تندار و واحدهایی در بیابان ها هستند . ما همچنین مجاستان را به عنوان یک مورد خاص از کشوری که تا نیمه دوم قرن بیستم شهرهای متعددی نداشته (۵۴ شهر درسال ۱۹۴۵) انتخاب کرده ایم، شهرهای مذکور عمدتا شهرهای روستایی هستند : و همین طور بلغارستان که کماکان بر سیستم مسکونی فئودالی روستایی پافشاری می کند و جمعیت شهری آن در سال ۱۹۴۶ به زحمت معادل ۲۵ درصد کل جمعیت کشور بوده است . و در آخر لهستان که حتی در قرون وسطی بیش از ۹۰۰ شهر (البته در مرزهای فعلی اش ) داشته است . رشد شهرهای جدید معمولا علل مختلفی دارد که د ر زیر به مهم ترین آنها اشاره گشته است . دلیل اول که در اثر بی برنامگی شهرهای بزرگ به دفعات اتفاق می افتد، نیاز به تنظیم فرآیند توسعه مراکز بزرگ جمعیتی است . از این رو، هدف این تحقیق ارائه مروری کلی بر رابطه میان ویژگی های فیزیکی و فضای باز مصرفی از یک طرف و حیاتی بودن آن از طریق بررسی عوامل و پارامترهای ذکر شده در ادبیات طراحی شهری از طرف دیگر با تمرکز بر پارامترهایی است که می توانند فضاهای عمومی اجتماعی شهر های جدید ایران را توجیه نمایند . ( شهرهای جدید در مراکز جمعیتی بزرگ ) علت دوم ایجاد شهرهای جدید که ناشی از نیازهای یک منطقه است عدم امکان صرف نظر گردن از فعالیت اجتماعی – اقتصاد یک محل خاصل می باشد . علت سوم تاسیس شهرهای جدید " نیاز به کوچکتر شدن شبکه مسکونی منطقه " است . ( شهرهای جدید به عنوان مرکز فعالیت های منطقه الف – مرکز فعالیت هایی در مناطق صنعتی ب – مرکز فعالیته ها در مناطق گستر صنتعتی و روستایی با سطوح شهر نشینی جدید ) دلیل چهارم بازیابی مواد معدنی اقتصادی ( صنعتی )، چه در زمینه ی قدیمی و چه در زمینه ی قدیمی و چه در زمینه های جدید ( شهرهای جدیدی که در مناطق فنی از لحاظ منابع طبیعی صنعتی احداث شده اند ) پنجم دست یابی به کاربردهایی که منافع کشور را تضمین می کنند، منافع سیاسی، اتصادی، نظامی و علمی ( شهرهای جدیدی که در مناطق فنی از لحاظ منابع طبیعی صنعتی احداث شده اند . ) دلایل مذکور برای ایجاد شهرهای جدید مبنایی برای دسته بندی آنها و در نتیجه تحلیل و بررسی مشکلات و روند جدیددر فرآیند رشد آنهاست . در قسمت پایین تلاش شده ویژگی ها و مشکلات خاص هر کدام از این گروهها ( و در صورت امکان زیر گروهها ) تعریف شوند .