سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: سومین کنفرانس بین المللی فناوری اطلاعات و دانش

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا مرتضوی – عضو هیات علمی مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران
الناز کتابچی – کارشناس ارشد مرکز انفورماتیک دانشگاه تهران

چکیده:

گسترش کاربردهای فناوری اطلاعات در سال های اخیر سبب شده ارائه بسیاری از خدمات از طریق بسترهای الکترونیکی ممکن شود و مفاهیم نوینی نیز پدید آید. درجند سال اخیر کشورهای پیشرو در این زمینه، با محوری کردن نقش شهروندان ، نسبت به تغیر ساختار ارائه خدمات اقدام نمودهو باحرکت افقی موجبات ارائه خدمات هرچه بیشتر و هرچه بهتر را فراهم آورده و تا بدانجا پیش رفته اند که تقاضا محوریرا جایگزین عرضه محوری نموده اند در حالی که در کشور ما هنوز بحثخدماتالکترونیکی جدی گرفته نشده است. این نوشتار سعی دارد ضمن بررسی مفهومی تغییر مدل ارائه خدمات. ازتجارب کشورهخای پیشرو در شکل دهی به مفهوم شهروند الکترونیکی و تاثیر ان در بهبود مدل های توسعه خدمات الکترونیک استفاده نموده و اقداماتی رامتناسب با شرایط کشورما پیشنهاد نماید.