سال انتشار: ۱۳۸۵

محل انتشار: دومین همایش محافظت ساختمانها در برابر آتش

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

پرویز یاراحمدی – سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران

چکیده:

دیدگاه های نظری از یک طرف و تجارب کشورهای جهان و تجربیات عملی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی تهران از طرف دیگر نشان داده است که یکی از مفیدترین و مناسب ترین راه های ایمن کردن شهر و به تبع آن کاهش تعداد حریق، حادثه و خسارات مرتبه ارتقاء سطح فرهنگ ایمنی شهروندان میباشد. به عبارت دیگر به نسبت آشنا کردن شهروندان با مواردی که منجر به بروز حریق و حادثه می شود به همیان میزان از وقوع آن و پیامدهای سوء بعدی کاسته خواهد شد. در فرهنگ ایمنی آگاهی مردم از شناخت عوامل بروز حریق و حوادث و آموزش نحوه پیشگیری از آن و چگونگی مقابله با موارد احتمالی یک بعد قضیه است و بعد دیگر آن نحوه اطلاع رسانی و شیوه برقراری ارتباط با موقع با سازمان ها و نهادهای مسئول وآگاهی از طریق همکاری با نیروهای امدادی و جلوگیری از اتلاف وقت آنها از اهم مواردی است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.