سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: چهاردهمین کنفرانس دانشجویان مهندسی عمران سراسر کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمید احمدی طالشیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد سمنان

چکیده:

درحال حاضر بدلایل گوناگونی که مهمترین آنها افزایش بی رویه جمعیت می باشد مشکل گرانی هزینه مسکن و کمبود آن از اصلی ترین مشکلات مردم کشور می باشد بی شک در صورت عدم اتخاذ تدابیر موثر مشکلات مسکن به طور حادتر درآینده نیز وجود خواهد داشت با استفاده از منابع مالی گردآوری شده از طریق انتشار و فروش اوراق بهادار به پشتوانه دارائیهای شرکتهای لیزینگ و البته اوراق بهاداری که توسط امین معتبری تضمین شده باشد و با توجه به اینکه بسیاری اززمینهای اطراف شهرهای کشور رامیتوان با تغییر کاربری به مسکونی ازسایر انواع کاربریها و فراهم نمودن تسهیلات مورد نیاز دراین زمین ها به ساخت شهرها و شهرکهای مسکونی دراین زمینها مبادرت نمود شرکتهای لیزینگ می توانند باجمع آوری این منابع علاوه بر تهیه و ساخت و ساز مسکن مورد نیاز جامعه باعث افزایش سود شرکت های خود گردند .