سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: سومین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

اصغر ارجمندنیا – موسسه تحقیق و توسعه پایدار سرزمین

چکیده:

رشد روز افزون علوم و تکنولوژی، افزایش سریع جمعیت، و شهرنشینی شتابان، و تخریب محیط زیست و آلودگی های شدید آب و خاک، از افزایش بیماری های روانی و … از ویژگی های شهرنشینی امروز بوده، چنین روندی جامعه شعری را بیش از پیش تهدید می کند. در سطح جهانی تلاش های پیگیری برای برون رفت از این وضعیت صورت گرفته است. از جمله اقدامات بین المللی، معرفی اجرای پروژه شهر سالم از سوی سازمان جهانی بهداشت در سال ۱۹۸۶ است. رویکرد جهانی از پروژه شهر سالم، ارتقاء کلیه امور بهداشتی و ایجاد محیط زیست مناسب است این اقدام سازمان بهداشت جهانی موجب شده که تاکنون بیش از ۱۰۰۰ پروژه شهر سالم در کشورهای مختلف آغاز گردد. پروژه شهر سالم، اساساً بر پایه مشارکت مردم در حل معضلات و هماهنگی بین بخشی تبیین می گردد. در این مشارکت، ارتقاء سطح اطلاعات جامعه، شرط اساسی تحقق اهداف این پروژه است. حرکت شهر سالم حول دو محور اساسی قرار دارد، یکی از مشارکت های مردمی، و دیگر مشارکت و همکاری بین بخش یعنی همکاری سازمان های ذیربط هدف اصلی شهر سالم، تامین هرچه بیشتر سلامت جسمی، روانی، اجتماعی و فرهنگی شهروندان است. برای ایجاد محیط سالم و بهداشتی بکارگیری ضوابط و دستورالعمل های اجرایی ضروری است. این ضوابط و دستور العمل ها در محیط زندگی، محل کار، اماکن عمومی بکار برده می شود.در ایران سابقه شروع پروژه شهر سالم به سال ۱۳۷۰ باز می گردد. این پروژه در منطقه ۲۰ تهران، در کوی ۱۳آبان به اجرا در آمده و تاکنون نتایج رضایت بخشی به همراه داشته است. در معرفی مبانی پروژه شهر سالم، تعاریف و مفاهیم، هدف کلی، و اهداف اختصاصی تعریف شده است. در این چارچوب، شهرسالم، شهری است که همواره شرایط مطلوب بهداشتی، اجتماعی، کالبدی و زیست محیطی، از طریق مشارکت مردم را فراهم می سازد. به عبارت دیگر، دستیابی به ارتقاء سطح سلامت جامعه شهری هدف این پروژه است.مراحل اجرای این پروژه، در سه گام آشنا ساختن سیاست گذاران از پروژه، سازماندهی تشکیلات مناسب، و تعریف پروژه های اجرایی صورت می گیرد. ارزشیابی اجرای پروژه، از طریق ارزیابی و جمع بندی اطلاعات و داده های مربوطه از مسائل بهداشتی، زیست محیطی، اجتماعی، نحوه مشارکت مردم، و میزان پیشرفت پروژه صورت می گیرد.هماهنگی اجرای پروژه توسط شورای نظارت، و ستاد شهر سالم، و بر طبق برنامه و چارچوب تعیین شده انجام می شود.