مقاله شهود، نماد و شعر سهراب سپهري که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در شعر پژوهي (بوستان ادب – علوم اجتماعي و انساني ) از صفحه ۲۰۱ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: شهود، نماد و شعر سهراب سپهري
این مقاله دارای ۲۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سپهري
مقاله سمبول
مقاله تصوير
مقاله عرفان
مقاله شهود

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علي زاده خياط ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: باقي نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سهراب سپهري، شاعر نوپرداز و صاحب سبک معاصر، همواره از بياني نمادين در عين حال، نامتعارف براي تبيين احوال، اشراق و شهود عارفانه خويش، بهره برده که در نوع خود، منحصر به فرد است. کليت شعر او ترسيمِ سمبوليک و شاعرانه اي از عرفاني ساده و همه فهم بوده که از عناصر، پديده ها و واژگان، به شکل متفاوت سود مي جويد تا ناخودآگاهانه، نگاه خواننده را متوجه چشم اندازهايي تازه کند. سپهري به دليل داشتن احوال، ذهنيت و دريافت هايي غريب، ناگزير از رويکرد به زباني نامتعارف و سمبوليسمي ويژه و مبتني بر نگرش شهودي بوده است. در اين راستا، به زيبايي شناسي خاصي دست يافته و شعرش در مسيري از آشنايي زدايي معنايي، زباني، تصويري و سمبوليک، حرکت کرده است. همين مختصات، او را به عنوان شاعري متفاوت و مدرن در روزگار ما مطرح ساخته است.
اين نوشتار، ابعادي از سمبوليسم سپهري و چگونگي بهره مندي وي را از کلمات، اشيا و موجودات در حوزه نگرش شهودي و عرفاني وي، بررسي نموده است.