مقاله شهودگروي اخلاقي قاضي عبدالجبار معتزلي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در انديشه ديني از صفحه ۶۱ تا ۸۲ منتشر شده است.
نام: شهودگروي اخلاقي قاضي عبدالجبار معتزلي
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله فلسفه اخلاق
مقاله شهودگروي
مقاله قاضي عبدالجبار
مقاله عينيت اخلاقي
مقاله مبناگروي اخلاقي
مقاله کمال عقلاني
مقاله بلوغ عقلي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: دهقاني نژاد عباس

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
شهودگروي اخلاقي مکتبي در فلسفه اخلاق است که در قرن بيستم ظهور يافت و نظرهاي بسياري را به خود جلب نمود. آراي متفکران اين مکتب را مي توان به سه مدعاي اصلي عينيت حقايق اخلاقي، وجود مفاهيم و گزاره هاي اخلاقي پايه و شرط بودن بلوغ عقلي براي فهم بداهت حقايق پايه اخلاقي فروکاست. قاضي عبدالجبار همداني، متکلم و فقيه بزرگ معتزلي، در جاي جاي کتب کلامي خود، مباحثي فرااخلاقي را مطرح کرده که بسيار با نظرهاي شهودگرايان اخلاقي مشابهت دارد. سعي ما بر اين است که اعتقاد وي به سه اصل اساسي شهودگروي را نشان دهيم.