مقاله شهود و خداگونگي در عرفان مسيحيت شرقي که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه اديان از صفحه ۶۷ تا ۹۰ منتشر شده است.
نام: شهود و خداگونگي در عرفان مسيحيت شرقي
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شهود
مقاله خداگونگي
مقاله قواي الاهي
مقاله خداي نور
مقاله خداي تاريكي
مقاله فيض

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده سيدنادر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
در كليساي ارتدكس هدف عارف مسيحي از سلوك، شهود و رسيدن به مرتبه خداگونگي است. در هنگام شهود، قوا و تجليات خدا براي سالك، مشهود و در عين حال ذات خدا، نامشهود و وصف ناشدني است. از اين رو، در الاهيات كليساي ارتدكس خدا به دو صورت نور و تاريكي نمادپردازي شده است. آموزه خداگونگي، به معناي رسيدن به شباهت الاهي و دريافت موهبت تشبه به خدا و اتحاد الاهي، نقطه محوري الاهيات و عرفان مذهب ارتدكس است كه با آموزه نجات مرتبط است؛ در اينجا نيز تشبه با خداوند يعني تشبه با قواي الاهي نه با ذات الاهي. در خداگونگي به طور همزمان فيض خداوند و اراده سالک مشاركت دارند.