مقاله شوانوماي قديمي در حفره دهان: گزارش مورد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله گوش، گلو، بيني و حنجره ايران از صفحه ۱۰۱ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: شوانوماي قديمي در حفره دهان: گزارش مورد
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوانوما
مقاله حفره دهاني
مقاله نوريلوما

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي نژاد جهانشاه
جناب آقای / سرکار خانم: زارع محمودآبادي رضا
جناب آقای / سرکار خانم: بابازاده فرامرز
جناب آقای / سرکار خانم: ثقفي شادي
جناب آقای / سرکار خانم: کده حميده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: شوانوماي قديمي نوع نادري از شوانوما است که در حفره دهان به ندرت ايجاد مي شود. از لحاظ بافت شناسي اين تومور مي تواند با يک تومور مزانشيمال بدخيم اشتباه شود. لذا تشخيص و افتراق آن ها از يکديگر ضروري است.
معرفي بيمار: بيمار آقاي ۴۰ ساله اي بود که با شکايت تورم تدريجي بدون درد در ناحيه لثه زباني سمت چپ فک پايين با شروع از  5سال پيش مراجعه کرده بود. در راديوگرافي پري آپيکال، علايمي از تحليل استخواني مشاهده نگرديد. پس از برداشتن ضايعه در بررسي ميکروسکوپي، پروليفراسيون سلول هاي شوان با آتي پي و مناطق هيالينيزه، ميگزوئيد وکلسيفيکاسيون مشاهده شد. رنگ آميزي ايمونوهيستوشيمي شديد S-100 تشخيص فوق را تاييد نمود.