مقاله شواهد بافتي وجود شرايط ديناميكي در حين و پس از تبلور گنايس هاي ديناموماگماتيك قلعه دژ، ازنا که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۴۶۱ تا ۴۷۰ منتشر شده است.
نام: شواهد بافتي وجود شرايط ديناميكي در حين و پس از تبلور گنايس هاي ديناموماگماتيك قلعه دژ، ازنا
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گنايس ديناموماگماتيك
مقاله ساختار هسته پوشش
مقاله دگرشكلي
مقاله ازنا

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شبانيان بروجني ناهيد
جناب آقای / سرکار خانم: داووديان دهكردي عليرضا
جناب آقای / سرکار خانم: خليلي محمود
جناب آقای / سرکار خانم: خدامي مهناز

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گنايس هاي ديناموماگماتيك ازنا داراي بافت ميلونيتي بوده و با پورفيروكلاست هاي چرخيده بزرگ يا چشم هاي فلدسپات مشخص مي شوند كه در پيرامون آنها يك زمينه ريز تا متوسط دانه شكل پذيرتر از ميكاي سفيد (مسكوويت فنژيتي)، بيوتيت، كوارتز و فلدسپات خم برداشته و ساختار هسته پوشش را ايجاد كرده اند. فلدسپاتها هر دو رفتار شكننده و شكل پذير را نشان مي دهند. شواهد تغييرشكل نظير ماكل هاي دگرشكلي، ماكل هاي خميده، خاموشي موجي، نوارهاي دگرشكل و شكنجي در پلاژيوكلازها ديده مي شوند و نشان دهنده دگرشكلي در حالت جامد هستند. دگرشكلي كوارتز در گنايس هاي ديناموماگماتيك عموما منجر به ايجاد ساختار هسته پوشش و نيز نوارهاي كوارتزي شده كه حاصل مجموعه هاي كوارتز تجديد تبلور يافته و كشيده و سمت يافته اند كه بيانگر تبلور دوباره ديناميكي است. ميكاها غالبا به موازات و يا تقريبا موازي با نوارهاي كوارتز كشيده شده اند و برگوارگي سنگ را نشان مي دهند. اين بافت ها معرف دگرشكلي ديناميكي در حين تبلور و پس از آنند.