سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

رقیه دوروزی – دانشجوی کارشناسی ارشد پترولوژی از دانشگاه شهید بهشتی
منصور وثوقی عابدینی – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی
منصور قربانی – دکتری پترولوژی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه در ۱۰ کیلومتری جنوب و جنوب شرقی شهرستان بوئین زهرا ، روی کمان ماگمایی ارومیه- دختر قرار دارد. سنگ های آتشفشانی این منطقه شامل سنگ های بازبک، حدواسط و اسیدی می شوند. سنگ های حدواسط در منطقه نسبت به سنگ های بازیک و اسیدی گسترش بیشتری دارند و از نظر ژئوشیمیایی جزو سری کالک آلکالن رده بندی می شوند. این سنگ ها از نظر کانس شناسی از پلاژیوکلاز، کلینوپیروکسن(اوژیت)، آمفیبول، بیوتیت و ریز بلورهای آپاتیت تشکیل شده اند. مشاهده برخی روابط بافتی نظیر بافت عربالی، منطقه بندی، حاشیه واکنشی و خوردگی شیمیایی در پلاژیوکلازها، اپاسیته شدن کانی های فرومنیزین نظیر آمفیبول ها و بیوتیت ها، گردشگدگی و تشکیل حاشیه های واکنشی در پیروکسن ها، از وقوع فرایندهای تحول ماگمایی در یک سیستم ترمودینامیکی باز حکایت می کند. با توجه به مشاهدات بافتی فوق و نیز پراکندگی داده های شیمی سنگهای منطقه مورد مطالعه در نمودارهای ژئوشیمیایی می توان نتیجه گرفت که ماگمای حد واسط تشکیل دهنده سنگ های مورد مطالعه، حاصل ورود ماگمای اسیدی به درون ماگمای بازبک در حال تفریق می باشد.