مقاله شواهد تازه اي از كانه زايي، درونزادي و شاره هاي درگير در كانسار فلوريت چينه كران كمرمهدي، جنوب باختري طبس که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۸۳ تا ۹۴ منتشر شده است.
نام: شواهد تازه اي از كانه زايي، درونزادي و شاره هاي درگير در كانسار فلوريت چينه كران كمرمهدي، جنوب باختري طبس
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله كانسار فلوريت چينه كران
مقاله شاره هاي درگير
مقاله کانسار نوع دره مي سي سي پي
مقاله كمرمهدي
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: پيروزي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: قادري مجيد
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدنژادعمران نعمت اله
جناب آقای / سرکار خانم: راستاد ابراهيم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
کانسار فلوريت کمرمهدي در ۱۰۰ کيلومتري جنوب باختري شهرستان طبس، در بلوك طبس و در پهنه ايران مرکزي واقع شده است. اين کانسار از ۵ پيکره معدني چينه کران (stratabound) تشکيل شده که همه آنها در سنگ هاي کربناته سازند شتري قرار دارند. قديمي ترين واحد سنگي منطقه، سنگ هاي دولوميتي سازند شتري مربوط به ترياس است که در هسته تاقديس کمرمهدي رخنمون دارند. راستاي چين خوردگي هاي منطقه تقريبا شمالي – جنوبي است و گسل هاي معمولي خاوري – باختري عمود بر محور چين خوردگي در تاقديس کمرمهدي جابجايي هايي را موجب شده اند. بر پايه مشاهدات صحرايي و ميکروسکوپي، سه نوع کانه زايي در منطقه معدني مشاهده مي شوند: ۱- کانه زايي درون زاد اوليه: به صورت لايه اي و پراکنده دانه و در تخلخل پرچيني دولوميکرايت هاي سازند شتري. ۲- کانه زايي درون زاد تاخيري: به صورت شكافه پركن و رگه – رگچه، پركننده فضاهاي خالي در دولوميت هاي سازند شتري. ۳- کانه زايي رگه اي هم روند با گسل هاي معمولي: به صورت رگه اي در راستاي گسل هاي معمولي منطقه معدني. بررسي شاره هاي درگير در كانه زايي هاي درون زادي تاخيري و رگه اي نشان مي دهد که شاره هاي درگير در كانه زايي از نوع درون زاد تاخيري با درجه شوري ۱۵ تا ۲۶ درصد وزني هم ارز NaCl و دماي همگن شدن ۱۵۰ تا ۲۷۰ درجه سانتي گراد و در كانه زايي نوع رگه اي از درجه شوري ۳٫۴ تا ۲۰٫۲ درصد وزني معادل NaCl و دماي همگن شدن ۱۴۰ تا ۲۳۷ درجه سانتي گراد برخوردارند. مقايسه شاره هاي درگير در دو نوع كانه زايي ياد شده نشان مي دهد که شاره هاي درگير نوع درون زادي از درجه شوري و دماي همگن شدن بيشتري در مقايسه با شاره هاي درگير نوع رگه اي برخوردارند. اين واقعيت نشان مي دهد که کانه زايي در کانسار چينه كران فلوريت کمرمهدي در ارتباط با سازند شتري و از کانسارهاي غني از فلوئور نوع دره مي سي سي پي است.