سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: هشتمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

مهدی ملکی – پژوهشکده سوانح طبیعی ایران
جواد رقاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد تکتونیک، دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسل راستالغز بم بعنوان یکی از گسلهای شمالی – جنوبی پلیت شرقایران مرکزی است که همگرایی پلیت عربی و اوراسیا بصورت برش راستگرد باعث تجمع انرژی در این گسل شده است. وقوع زمین لرزه پنجم دیماه ۸۲ باعث آزاد شدن این انرژی شد.
نتایج تحقیقات لرزه نگاری نشان می دهد که گسلی قائم و پنهان بطور تقریبی ۲۰ کیلومتر در زیر نیمه شرقی شهر بم، مسبب اصلی زلزله کم عمق بم است. در حالیکه شواهد زمین شناسی ساختاری در سطح زمین در فاصله ای حدود ۳/۳ کیلومتری شرق آن مشاهده شد.
در این مقاله قطعات سه گانه گسل بم از زلزله بم مطالعه شده است. شواهد جنبش در دو طرف گسل بم و همچنین شواهد سطحی گسلش نشان میدهند که بلک غربی در حین زلزله جنبا بوده است.