سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

علیرضا ندیمی – کارشناس ارشد تکتونیک از دانشگاه شیراز

چکیده:

اندازه گیری های برگوارگی هارزبورژیتی و بازسازی وضعیت دایک های صفحه ای این مجموعه به همراه شواهد ریزساختاری مطالعات جهت یافتگی ترجیحی شبکه بلوری الیوین و ارتوپیروکسن در هارزبورژیت ها نشان دهنده ی وضعیت اولیه پشته دیرینه به وجود آورنده مجموعه افیولیت نیریز است. این پشته با امتداد تقریباً ۱۶۴۰ به طور مایل نسبت به پشته های عمان و قبرس قرار گرفته و یال به وجود آورنده افیولیت، با توجه به جهت شیب برگوارگی و جهت برش راستگرد، نتایج مطالعات میکروسکوپی الیوین و ارتوپیروکسن در هارزبورژیت، یال شمال شرقی پشته دیرنه نیریز بوده است.