سال انتشار: ۱۳۷۹

محل انتشار: چهارمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۰

نویسنده(ها):

محمد باقر حاجیلری – فوق لیسانس زمین شناسی-گرایش پترولوژی
منصور وثوقی عابدینی – دانشیار دانشکده علوم زمین دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

منطقه مورد مطالعه دارای مختصات جغرافیایی ۳۰ ´۳۳ ˚۴۹ و ۰۰ ´۴۶ ˚۴۹ طول شرقی و ۲۴ ´۳۶ ˚۳۶ و ۳۰ ´۴۰ ˚۳۶ عرض شمالی است. سنگ های مورد مطالعه عمدتاً از گدازه و توف تشکیل شده اند. پدیده بارز در سنگ های منطقه، اختلاط ماگمایی است که شواهد آن هم از لحاظ سنگ شناسی و هم از لحاظ ژئوشیمیایی به اثباط رسیده است. اختلاط بین دو ماگمای مافیک تا حد واسط (بازالت آندزیتی) و ماگمای اسید (فلسیک) رخ داده است. دلایل اختلاط از لحاظ ژئوشیمیایی براساس رفتار عناصر ناسازگار (K, Zr, Ba, Rb) نسبت به یکدیگر بررسی شده است.