سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: سومین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

ایرج نوربهشت – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
موسی نقره ئیان – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدعلی ملکی زاده – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی
محمدتقی ذوالفقاری – دانشگاه اصفهان، دانشکده علوم، گروه زمین شناسی

چکیده:

در شمال دهشیر، توده ای نفوذی با ترکیب عمدتا گرانودیوریتی به سن ترشیر با امتداد شمال شرق – جنوب غرب در سازند تفت نفوذ کرده و باعث تشکیل اسکارنهای متنوع، مرم و هورنفلس به صورت پراکنده در منطقه شده است. با توجه به مطالعات پتروگرافی و روابط پاراژنتیکی کانیها می توان منشا چند زادی را در تشکیل توده نفوذی و اسکارنهای منطقه تصور نمود. توده نفوذی طی سه مرحله ی جایگیری اولیه، متاسوماتیسم و گرمابی شکل گرفته است و اسکارنها نیز به تبعیت از تحولات اتفاق افتاده در توده نفوذی طی سه مرحله ی پیشرونده، قهقرایی – متاسوماتیسم و گرمابی تشکیل شده است. شکستگیهای توده نفوذی و سنگهای میزبان نقش عمده ای در شکل گیری سیستم گرمابی و کانی سازی داشته است.