سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: بیست و چهارمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

مریم ایمانی پور – سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی کشور – پژوهشکده علوم زمین
محمد هاشم امامی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور – پژوهشکده علوم زمین
ناهید اسدی – سازمان زمین شناسی و اکتشافات مدنی کشور – پژوهشکده علوم زمین

چکیده:

امروزه شواهد متعددی وجود دارد که نشان می‌دهد و سیما که ماگماهای با ترکیب حد واسط در اثر آلودگی و اختلاط مایک ماها این با ترکیب متفاوت وجود آمده‌اند. مطالعات پتروگرافی روی بعضی توفها و سنگ‌های ولکانیکی منطقه جنوب لوشان شواهدی از پدیده اختلاط ماگمایی را در منطقه نشان داده است. این شواهد عبارتند از: حضور دو یا سه نوع شش با ترکیب متفاوت، وجود میکروپیلوهای بازیک در زمینه اسیدی، وجود بازده گرمایی در بلورهای پلاژیوکلاز ، ، خوردگی و جذب بلورین ، وجود منطقه بندی به خصوص در فنوکریست های پلاژیوکلاز و وجود گزنوکریست های کوارتز با حاشیه واکنشی پیروکسن . همچنین لازم به ذکر است اگرچه طبق دیاگرام های تغییرات عناصر اصلی و کمیاب تبلور تفریق این در تکامل ماگمای آلکالی الیوین لازالتی مارس بوده است اما پدیده دولت ماگمایی و آلودگی به مواد پوسته‌ای نیز در تشکیل سگ‌ها به خصوص جرم‌های حد واسط اسیدی نقش داشته است و ناهنجاری‌های را در دیاگرام های تغییراتی ایجاد کرده است.