سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: نهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

فریبرز مسعودی – دانشگاه تربیت معلم تهران
محمد محجل – دانشگاه تربیت مدرس
فرزانه شاکراردکانی – دانشگاه تربیت معلم تهران

چکیده:

منطقه زرین واقع در شمال اردکان، بخشی ازپهنه ایران مرکزی است . سنگهایی شامل شیل و آهک های دگرگونی در این منطقه برونز د دارند که در آنها توده گرانیتی زرین نفوذ کرده است . مجموعه متنوعی از فابریک های ساختاری در بخش غرب و جنوب غربی این مجموعه مشاهده می گردد . انواع متنوعی از سنگهای میلونیتی شامل گرانیت الترا میلونیت، ماسه سنگ میلونیتی و کربنات میلونیت ها در یک پهنه برشی وجود دارند . شواهد σ و نیز پورفیروکلاست های پوششی با ساختار c’-type فابریک و باند برشی c-s ساختاری از جمله میکا ماهی، ، در سنگهای میلونیتی در بخش با استرین بالا و نیز شیل و آهک های متاثر از برش در بخشهای کم استرین یافت می شود . این شواهد ساختاری، پهنه برشی شکل پذیر با راستای شمال شرق – جنوب غرب و شیب زیاد به سمت شمال غرب را با سازوکار امتداد لغز که در آن بلوک شمال غربی به سمت شمال شرق و بلوک جنوب شرقی به سمت جنوب غرب حرکت کرده است آشکار می سازد .