مقاله شواهد ژئوشيميايي براي تشخيص كاني شناسي اوليه كربنات هاي سازندهاي سروك، سورگاه و ايلام در مقطع شيوند – تاقديس منگشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در مجله علوم دانشگاه تهران از صفحه ۵۱ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شواهد ژئوشيميايي براي تشخيص كاني شناسي اوليه كربنات هاي سازندهاي سروك، سورگاه و ايلام در مقطع شيوند – تاقديس منگشت
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله کاني شناسي اوليه
مقاله ژئوشيمي عنصري
مقاله ژئوشيمي ايزوتوپ هاي اکسيژن و کربن
مقاله گروه بنگستان
مقاله تاقديس منگشت
مقاله زون ايذه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قلاوند هرمز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شميراني احمد
جناب آقای / سرکار خانم: آدابي محمدحسين

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سازندهاي سروك، سورگاه و ايلام از گروه بنگستان شامل مجموعه کربناته اي از سيستم کرتاسه حوضه زاگرس اند که در فاصله ۴۵ کيلومتري جنوب شرقي شهر ايذه، در يال شمالي تاقديس منگشت و در مجاورت منطقه شيوند با سن سنومانين تا سانتونين با ضخامت ۶۷۹ متر رخنمون دارند. شناسايي ترکيب کاني شناسي اوليه اين کربنات ها به دليل تاثير فرآيندهاي دياژنتيکي بر اساس بررسي هاي سنگ شناسي امري دشوار است، زيرا به مرور زمان آراگونيت و کلسيت داراي منيزيم زياد به کلسيت کم منيزيم تبديل شده و باعث تغيير بافت و ترکيب اوليه سنگ مي شوند. مطالعه عناصر اصلي (Ca و Mg)، فرعي (Mn, Fe, Na, Sr)، ايزوتوپ هاي اكسيژن و كربن و مقايسه آنها با نتايجي که توسط محققين مختلف براي تركيب کاني شناسي آراگونيتي و کلسيتي ارايه شده است، بيانگر ترکيب اوليه آراگونيتي سازندهاي مورد مطالعه است. ترسيم مقادير ايزوتوپ اکسيژن و کربن در امتداد ستون چينه شناسي منطقه مورد مطالعه باعث تفکيک سازندهاي مختلف گروه بنگستان از يکديگر گرديده است. همچنين دماي آب دريا در زمان ته نشست سازندهاي سروک، سورگاه و ايلام با استفاده از سنگين ترين نمونه ايزوتوپ اكسيژن براي هر سازند به ترتيب در حدود ۲۷ درجه سانتيگراد (-PDB ‰۴۹٫۳)،۳۱  درجه سانتيگراد (-PDB ‰۴۰٫۴) و ۲۶ درجه سانتيگراد (-PDB ‰۲۱٫۳) محاسبه شده است.