مقاله شواهد ژئومورفولوژيکي تغييرات سطح اساس در پلاياي حوض سلطان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در جغرافيا از صفحه ۱۵۷ تا ۱۷۸ منتشر شده است.
نام: شواهد ژئومورفولوژيکي تغييرات سطح اساس در پلاياي حوض سلطان
این مقاله دارای ۲۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نئوتکتونيک
مقاله تغيير سطح اساس
مقاله پلايا
مقاله تقطيع مخروط افکنه
مقاله حوض سلطان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقصودي مهران
جناب آقای / سرکار خانم: علمي زاده هيوا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلاياها از عوارض شاخص مناطق بياباني ايران مي باشند. اين عارضه پست ترين بخش حوضه بسته يک پهنه بياباني را با سطوح هموار، کم شيب و پوشيده از نهشته هاي ريزدانه دربر دارد. به دليل خشکي و بعد مسافت، مطالعات کمي در اين ارتباط صورت گرفته، که از مهم ترين آنها مي توان به کارهاي کرينسلي و بروکس اشاره نمود. پلاياها در بردارنده آثار و شواهد با ارزشي از تغييرات سطح اساس (اقليمي و تکتونيک) مي باشند. براي بررسي اين شواهد، پلاياي حوض سلطان واقع در حوضه مسيله انتخاب شد؛ به اين منظور با استفاده از داده هاي ماهواره اي و GIS و بر پايه اطلاعات حاصل از بررسي منابع و مشاهدات ميداني، آثار مورفولوژيکي از قبيل انحراف رودخانه ها و مخروط افکنه ها، به روش تحليلي، تجزيه و تحليل گرديده و بين متغيرهاي موثر ارتباط برقرار گرديده است و نتايج حاصله تجزيه و تحليل شده اند. در عين حال با استفاده از تصاوير ماهواره ايIRS  سالهاي ۲۰۰۰، ۲۰۰۵ و ۲۰۰۷ به بررسي چگونگي جابجايي و تغيير مسير رودخانه هاي منطقه پرداخته شده، سرانجام نتايج حاصله تجزيه و تحليل شده اند. با استناد به شواهد ژئومورفولوژيکي، نتايج نشان مي دهد که محدوده مورد مطالعه در کواترنر تحت تاثير حرکات نئوتکتونيک- جابجايي گسل ها قرار گرفته، که منجر به انحراف مسير رودخانه ها و نيز تقطيع مخروط افکنه ها و پادگانه هاي آبرفتي و در نتيجه تغييرات سطح اساس در اين پلايا شده است.