سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: بیست و ششمین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

اکرم چل گلی – کارشناسی ارشد تکتونیک
فاطمه مصباحی – کارشناسی ارشد تکتونیک
دکتر محمد محجل – عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

گسل شمال تبریز یکی از ساختارهای مهم زمین شناسی شمال غرب ایران می باشد. دو حوضه کششی – جدایشی تبریز(جنوب خاور تبریز) و شمال اختر زنجان در امتداد این گسل بزرگ و به احتمال زیاد پوششی آنها و در نتیجه حرکات پی سنگی امتداد لغز آن به وجود آمده اند. این دو حوضه با واحدهای رسوبی به سن پلیوسن- کواترنری پوشیده شده اند. برداشت ها و مشاهدات صحرایی نشان می دهد که فعالیت تکتونیک کششی حاکم در این مناطق، همزمان با رسوبگذاری واحدهای سنگی در محدوده زمانی پلیوسن- کواترنری بوده است. در این مناطق چرخش گسل ها و همزمانی فعالیت گسل های نرمال با رسوب گذاری در برخی رخنمون ها، ویژگی های ساختاری این همزمانی را نشان می دهند . در پهنه های گسلی مورد مطالعه از پدیده گسلش همزمان با زسوب گذاری جهت بررسی تاریخچه دگرشکلی استفاده شده است.