مقاله شوراهاي اسلامي روستايي، مشارکت مردمي و توسعه روستايي (مطالعه موردي: دهستان حکيم آباد، شهرستان زرنديه، استان مركزي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در نگرش هاي نو در جغرافياي انساني (جعرافياي انساني) از صفحه ۳۵ تا ۴۹ منتشر شده است.
نام: شوراهاي اسلامي روستايي، مشارکت مردمي و توسعه روستايي (مطالعه موردي: دهستان حکيم آباد، شهرستان زرنديه، استان مركزي)
این مقاله دارای ۱۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شوراهاي اسلامي روستايي
مقاله مشاركت مردمي
مقاله توسعه روستايي
مقاله شهرستان زرنديه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضواني محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: احمدي علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
يکي از رويکردهاي توسعه روستايي، برنامه ريزي «پايين به بالا» است كه مشارکت مردم محلي و دخالت موثر آنان در فرآيند برنامه ريزي، محور فعاليت هاي توسعه روستايي محسوب مي شود. شوراهاي اسلامي روستايي در ايران محور مشارکت مردم در امور توسعه محلي است. در اين راستا شناخت نقش شوراها در توسعه روستايي و ارزيابي نظرات مردم در زمينه عملكرد آن ها در اين زمينه اهميت بسيار زيادي دارد. اين موضوع انگيزه اصلي براي مطالعه نقش شوراهاي اسلامي روستايي در دهستان حکيم آباد شهرستان زرنديه استان مرکزي بوده است. براي انجام تحقيق، ديدگاه هاي مردم و اعضاي شوراها درباره عملکرد شوراهاي اسلامي روستايي از طريق پرسش نامه جمع آوري گرديد و مباحثي مانند مشکلات و نيازهاي اساسي روستاييان از ديدگاه مردم و شوراها، عملكرد شوراها در انجام وظايق خود از ديدگاه مردم و ميزان رضايت مردم از عملکرد شوراها مورد کنکاش قرار گرفت. نتايج تحقيق نشان مي دهد كه شوراها در زمينه افزايش مشارکت مردم عملكرد خوبي نسبت به ساير زمينه ها از جمله بهبود وضعيت اقتصادي و اجتماعي روستاها داشته اند. با توجه به يافته هاي تحقيق، روستاييان تمايل به مشاركت بيشتر در امور مختلف روستاها با همكاري شوراها داشته اند. هم چنين اعضاي شوراها در انجام وظايف خود موفق بوده و ميزان همکاري و مشارکت مردم محلي با شورا در انجام کارهاي روستا در وضعيت مطلوبي بوده است. بنابراين تقویت بيشتر شوراها ضروري بوده و مي تواند نقش اساسي در توسعه روستايي داشته باشد.