مقاله شور رهايي در اشعار پيش از انقلاب شفيعي کدکني که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۷۳ تا ۱۰۴ منتشر شده است.
نام: شور رهايي در اشعار پيش از انقلاب شفيعي کدکني
این مقاله دارای ۳۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شفيعي کدکني
مقاله آزادي
مقاله رهايي
مقاله آزادي خواهي
مقاله استبدادستيزي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صحرايي قاسم
جناب آقای / سرکار خانم: گلشني شهاب

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
آزادي خواهي و رهايي طلبي از درون مايه هاي اشعارغنايي سده اخير است که بخصوص با در نظر گرفتن زمينه هاي اجتماعي شکل گيري آنها شايسته تامل بيشتري است. نقش شاعران در ايجاد فضاي آزادي خواهي و استبداد ستيزي و ترغيب مردم به مبارزه فکري و عملي با بيداد حاکم بر اجتماع در دوران مشروطيت و پس از آن قابل چشم پوشي نيست. محمدرضا شفيعي کدکني (م. سرشک) يکي از شاعران بزرگ پس از مشروطه ايران است که انديشه هاي اجتماعي و موضوعاتي همچون آزادي، آزادي خواهي و استبدادستيزي از آرمان هاي او بوده و حجم کثيري از اشعار وي را در بـر گرفته است. ما در اين مقاله کوشيده ايم با روش توصيفي ـ تحليلي مفاهيم و موضوعات آزادي خواهي و استبدادستيزي را در اشعار پيش از انقلاب اسلامي شفيعي کدکني بررسي کنيم تا به واسطه آن هم نقش اين شاعر آزادي خواه را در آگاهي بخشي به جامعه عصر خود روشن تر کنيم و هم جلوه هايي از تعهد و رسالت اجتماعي شاعر را باز نماييم. مهم تر آنکه شيوه بياني موثري را که او در بيان اين موضوع، متناسب با فضاي اجتماع عصر خود برگزيده است، آشکار کنيم. زيرا به نظر مي رسد بين شيوه بيان غير صريح، تمثيلي، نمادين و رمزگونه شاعر در موضوعات آزادي خواهي و استبدادستيزي با فضاي جامعه استبداد زده عصر او در پيش از انقلاب اسلامي رابطه مستقيم وجود دارد.