مقاله شيرين ترين حکمت هاي خسروي (در غنايي ترين اثر نظامي – امير خسرو و هاتفي) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز و زمستان ۱۳۸۸ در پژوهشنامه ادب غنايي (زبان و ادبيات فارسي) از صفحه ۳۹ تا ۶۲ منتشر شده است.
نام: شيرين ترين حکمت هاي خسروي (در غنايي ترين اثر نظامي – امير خسرو و هاتفي)
این مقاله دارای ۲۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله حکمت
مقاله پند و اندرز
مقاله خسرو و شيرين
مقاله نظامي
مقاله اميرخسرو
مقاله هاتفي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: طغياني اسحاق
جناب آقای / سرکار خانم: جعفري سمانه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
اين پژوهش به طبقه بندي موضوعي و تحليل پربسامدترين موضوعات حکمي مطرح شده در مثنوي غنايي «خسرو و شيرين» نظامي و مقايسه آن با «شيرين و خسرو» اميرخسرو دهلوي و هاتفي پرداخته است. اين مقايسه يکي از امتيازات متعدد اثر حکيم نظامي گنجوي را نسبت به آثار مقلدانش روشن مي سازد زيرا توجه خاص اين حکيم گرانقدر به حکمت و پند و اندرز در بطن يک داستان عاشقانه، چه از نظر تعداد ابيات اختصاص يافته به اين مطلب و چه از جهت تنوع مضامين حکمي مطرح شده در دل داستان بي نظير است.
در بخش هاي بعدي نيز نحوه بيان اندرزهاي حکمت آميز، حکيم ترين شخصيت هاي هر اثر و حکمت آميزترين بخش هاي هر منظومه مورد بررسي و تحليل قرار مي گيرد. در اين موارد استادي حکيم گنجه در نحوه داستان پردازي و دقت وي در شخصيت پردازي داستان در مقايسه با مقلدان او، امير خسرو دهلوي و هاتفي، روشن مي گردد.
بديهي است نتايج اين پژوهش با تمرکز بر داستان «خسرو و شيرين» صورت گرفته است و مقايسه ساير آثار نظامي با مقلدانش از اين منظر در جهت تاييد، تکميل و تحکيم نتايج به دست آمده موثر خواهد بود.