مقاله شيمي کاني هاي متابازيت هاي پالئوزوئيک، شاهدي بر تغييرات دگرگوني اين سنگ ها (جنوب چاه پلنگ، شمال شرق استان اصفهان) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۲۳ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: شيمي کاني هاي متابازيت هاي پالئوزوئيک، شاهدي بر تغييرات دگرگوني اين سنگ ها (جنوب چاه پلنگ، شمال شرق استان اصفهان)
این مقاله دارای ۱۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيمي کاني
مقاله متابازيت
مقاله پالئوزوئيک
مقاله ايران مرکزي
مقاله چاه پلنگ
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بيات فرشته
جناب آقای / سرکار خانم: ترابي قدرت اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
متابازيت هاي پالئوزوئيک زيرين جنوب چاه پلنگ در شمال بلوک يزد از زون ايران مرکزي، با گسترش محدود در همراهي با دگرگونه هاي دوشاخ وجود دارند. متابازيت ها به دو بخش متاولکانيک و توده هاي متاگابرو، آمفيبوليت و متادياباز تقسيم مي شوند. متاولکانيک ها با ترکيب بازالتي به صورت روانه هاي داراي برگوارگي و حفره هاي پرشده با کلسيت اند. آمفيبول، پلاژيوکلاز و بيوتيت از سازندگان اصلي اين سنگ ها هستند. اکتينوليت، کلريت، اپيدوت، کلسيت و آلبيت به عنوان کاني هاي شاخص رخساره شيست سبز در زمينه ملانوکرات متابازيت ها يافت مي شوند. بر اساس فشارسنجي هاي انجام شده براي آمفيبول ها در فشار ۸ کيلوبار، دماي تشکيل منيزيوهورنبلند موجود در آمفيبوليت ها ۶۲۲°C و فروهورنبلندها و فروچرماک هورنبلندهاي متاديابازها ۶۵۹-۶۹۴°C است. دماسنجي بيوتيت ها دماي ۶۴۸-۶۶۵°C را براي تشکيل بيوتيت هاي متاولکانيک و ۵۸۵-۵۹۶°C براي بيوتيت هاي موجود در دايک هاي متاديابازي نشان مي دهد. سنگ شناختي و شيمي کاني ها، حاکي از ماهيت قليايي ماگماتيسم و رخدادهاي دگرگوني متعدد است. متابازيت هاي مورد بررسي نخست در رخساره آمفيبوليت و سپس در رخساره شيست سبز دستخوش دگرگوني شده اند.