مقاله شيمي گارنت هاي توده آذرين قليايي کليبر، شمال غرب ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در بلورشناسي و كاني شناسي ايران از صفحه ۳۵۷ تا ۳۶۸ منتشر شده است.
نام: شيمي گارنت هاي توده آذرين قليايي کليبر، شمال غرب ايران
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله گارنت آذرين
مقاله شيمي کاني
مقاله فوئيد سينيت
مقاله کليبر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: اشرفي ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: عامري علي
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري احمد
جناب آقای / سرکار خانم: هسب نوريكو
جناب آقای / سرکار خانم: ابي نلسون

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
گارنت هاي توده آذرين کليبر به صورت ريز بلور تا درشت بلور، بي شکل تا شکل دار، با منطقه بندي مشخص و گاه بدون منطقه بندي، همسانگرد و گاه با حاشيه ناهمسانگرد مشاهده مي شوند. اين گارنت ها غالبا در نمونه هاي به رنگ روشن فوئيددار ديده شده و معمولا آنالسيم به عنوان مهمترين کاني مهمان در انواع درشت بلور حضور دارد. بر اساس شيمي کاني ها، گارنت هاي کليبر را مي توان Ti – آندراديت و ملانيت ناميد؛ منطقه بندي شيميايي قابل توجه در آن ها بدين صورت است که معمولا از هسته به حاشيه، کاهش درصد مولي گروسولار، آلماندين و اسپسارتين و افزايش درصد مولي آندراديت وجود دارد. بر اساس داده هاي موجود، به نظر مي رسد که [لعل هاي] گارنت هاي توده کليبر به صورت فاز آذرين اوليه و در مراحل آخر تبلور ماگمايي تشکيل شده و جانشيني Ti-Si در نماهاي چهار وجهي مهمترين جانشيني براي گارنت هاي مورد بررسي باشد.