مقاله شيوع آلرژي به کپک هاي معلق در هوا در بيماران مبتلا به آسم کمتر از ۱۸ سال شهر سمنان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشكي كرمان از صفحه ۳۲۸ تا ۳۳۶ منتشر شده است.
نام: شيوع آلرژي به کپک هاي معلق در هوا در بيماران مبتلا به آسم کمتر از ۱۸ سال شهر سمنان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آسم
مقاله کپک
مقاله تست پوستي پريک

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نبوي محمد
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: فرزام وحيده

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسم يک بيماري التهابي مزمن مجاري هوايي است که از نظر باليني به صورت حملات تنگي نفس، سرفه و خس خس بروز مي کند. درآسم آلرژيک که معمولا در دوران کودکي شروع مي شود، سابقه فردي يا خانوادگي بيماري هاي آلرژيک اغلب مثبت است. کپک ها از شايع ترين محرک هاي آسم و رينيت آلرژيک مي باشند. در بيست سال اخير ۳۰ درصد به جمعيت آسم ناشي از کپک هاي معلق هوايي افزوده شده است.
روش: در اين مطالعه مقطعي بيماران کمتر از ۱۸ سال با علايم آسم مراجعه کننده به کلينيک آلرژي شهر سمنان در سال ۸۷-۱۳۸۶ از نظر ميزان شيوع حساسيت به کپک هاي معلق در هوا مورد ارزيابي قرار گرفتند و از طريق تست خراش جلدي وجود حساسيت به کپک هاي شايع (کلادوسپوريوم، آلترناريا، پني سيليوم، آسپرژيلوس، موکور) ارزيابي شد.
يافته ها: از ۲۲۰ بيمار مورد بررسي، ۳۵% (با فاصله اطمينان ۹۵% :۳/۴۱-۷/۲۸%) حداقل به يکي از کپک ها حساسيت نشان دادند. شيوع آلترناريا ۵/۱۴%، آسپرژيلوس ۷/۱۲%، کلادوسپوريوم ۲/۱۳%، پني سيليوم ۷/۱۲% و موکور ۷/۲% بود. ارتباط معني داري بين حساسيت به کپک ها با افزايش درجه آسم(p<0.05)   و افزايش تعداد دفعات بستري در بيمارستان (p<0.05) وجود داشت، اما حساسيت به کپک ها با سن، جنس، سابقه فردي و خانوادگي آتوپي و مدت ابتلا به آسم ارتباط معني دار نداشت. هم چنين بين شدت آسم و تعداد دفعات بستري با تعداد کپک هاي حساسيت زا همبستگي معني داروجود داشت(p<0.05) .
نتيجه گيري: با توجه به اين که آسم شايع ترين بيماري مزمن دوران کودکي است و با در نظر داشتن اين نکته که کپک ها از جمله محرک هاي شايع ايجاد و پيشرفت آسم مي باشند مي توان با شناسايي آنها و ارايه توصيه هاي لازم به بيماران گامي مهم در کنترل و پيشگيري بيماري برداشت.