مقاله شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهمن ۱۳۸۸ در مجله دانشكده پزشكي از صفحه ۸۱۱ تا ۸۱۶ منتشر شده است.
نام: شيوع آلودگي به ويروس هپاتيت C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت C،‌ HIV
مقاله كودكان خياباني
مقاله اصفهان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عطايي بهروز
جناب آقای / سرکار خانم: نخوديان زري
جناب آقای / سرکار خانم: بابك آناهيتا
جناب آقای / سرکار خانم: شعاعي پريسا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدزاده محمود
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي سعيد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: ميليون ها كودك در جهان در خيابان ها مشغول كار و زندگي مي باشند. سوء استفاده هاي جنسي، خشونت، سوء مصرف مواد و عدم دسترسي به امكانات بهداشتي، اين كودكان را در معرض انواع بيماري هاي عفوني از جمله ايدز و هپاتيت C و HIV در كودكان و نوجوانان خياباني شهر اصفهان طراحي گرديد.
روش بررسي: مطالعه از نوع مقطعي بود و ۳۸۶ كودك و نوجوان خياباني اصفهان طي سال هاي ۱۳۸۴-۸۶ به روش نمونه گيري غيراحتمالي آسان وارد مطالعه شدند. پس از تكميل پرسشنامه اطلاعات دموگرافيك و رفتارهاي پرخطر، از نظر آلودگي به ويروس هپاتيت C و HIV بررسي شدند.
يافته ها: ۲۷۰ نفر (%۷۰) از شركت كنندگان پسر و ميانگين سني ۱۲٫۶۲±۳٫۲۳ سال بود. ۲۶۷ نفر (%۶۹) از نمونه ها، فقر را انگيزه زندگي و كار در خيابان اعلام كردند. به ترتيب ۳۵۳ نفر (%۹۱٫۷)، ۳۶۶ نفر (%۹۴٫۸)،‌ و ۳۷۵ نفر (%۹۷٫۲) سابقه مصرف سيگار، الكل و مواد مخدر نداشتند. ۷۹ نفر (%۶۸) از دختران و ۴۶ نفر (%۱۷) از پسران (p=0.000) سابقه درگيري فيزيكي با ديگران داشتند. ۴۰ نفر (%۳۴٫۵) از دختران و ۱۲ نفر (%۴٫۴) از پسران (p=0.000) سابقه برقراري رابطه جنسي را ذكر كردند. درچهار نفر از شركت كنندگان (%۱)، HCV Ab مثبت شد و همه آنها از نظر HIV Ab منفي بودند.
نتيجه گيري: لازم است كلاس هاي آموزشي جهت آگاه سازي اين جمعيت از رفتارهاي پرخطر و بيماري هاي ناشي از آن برگزار گردد و مورد حمايت هاي قانوني، اجتماعي و بهداشتي قرار گيرند.