مقاله شيوع آکانتامبا در آب هاي سطحي شهر تهران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۴۳ تا ۴۶ منتشر شده است.
نام: شيوع آکانتامبا در آب هاي سطحي شهر تهران
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آکانتامبا
مقاله آب هاي سطحي
مقاله PCR

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: افتخار محمد
جناب آقای / سرکار خانم: ناظم الحسيني مجرد احسان
جناب آقای / سرکار خانم: حقيقي علي
جناب آقای / سرکار خانم: شريفي خجسته
جناب آقای / سرکار خانم: نوچي زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: اطهري عميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: آکانتامبا شايع ترين تک ياخته موجود در محيط مي باشد که در آب و خاک به سر مي برند. مشخص شده است که آکانتامبا بعد از تروما و تماس با آب آلوده يا استفاده از لنزهاي تماسي مي تواند بطورمستقيم موجب آلوده شدن قرنيه شود. هدف از اين مطالعه تشخيص آکانتامبا از آب هاي سطحي ميادين سطح شهر تهران با استفاده از واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) بود.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي، ۲۲ نمونه از آب هاي سطحي جمع آوري شد. پس از فيلتر کردن نمونه ها، آنها را به محيط کشت  NNAمنتقل و نمونه هاي کشت مثبت آکانتامبا، با واکنش زنجيره اي پلي مراز (PCR) مورد ارزيابي قرار گرفتند.
يافته ها: ۱۳ نمونه (۵۹ درصد) از لحاظ شکل ظاهري کيست هاي به دست آمده، آميب آزادزي آکانتامبا تشخيص داده شدند که با استفاده از پرايمر اختصاصي جنس آکانتامبا که يک قطعه ۹۰۳ جفت بازي از ژن ۱۸S rRNA را تکثير مي کرد. ۶ نمونه از ۱۳ نمونه اي که در کشت مثبت بودند، آکانتامبا تشخيص داده شدند، بعبارتي شيوع آکانتامبا ۲۷٫۳ درصد به دست آمد.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد آلودگي آب هاي تهران به آکانتامبا شيوع بالايي دارد، لذا اقداماتي جهت بررسي آلودگي آب ها و تشخيص صحيح اين انگل و يافتن راه هاي پيشگيري از آلوده شدن به آکانتامبا و عوارض ناشي از آن توصيه مي شود.