مقاله شيوع اضافه وزن، چاقي و سطح آمادگي جسماني نوجوانان شهر شيراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در دي ۱۳۸۹ در مجله غدد درون ريز و متابوليسم ايران از صفحه ۴۷۶ تا ۴۸۲ منتشر شده است.
نام: شيوع اضافه وزن، چاقي و سطح آمادگي جسماني نوجوانان شهر شيراز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اضافه وزن
مقاله چاقي
مقاله نوجوان
مقاله آمادگي جسماني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: مقدسي مهرزاد
جناب آقای / سرکار خانم: ناصر كاظم
جناب آقای / سرکار خانم: قنبرزاده محسن
جناب آقای / سرکار خانم: شاكريان سعيد
جناب آقای / سرکار خانم: رضوي عبدالحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: هدف پژوهش حاضر بررسي شيوع اضافه وزن، چاقي و سطح آمادگي جسماني در نوجوانان شيراز بود.
مواد و روش ها: اين بررسي روي ۸۰۸ دانش آموز پسر ۱۴-۱۶ ساله که از راه نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي تصادفي انتخاب شدند، صورت گرفت. قد و وزن آزمودني ها به روش استاندارد اندازه گيري و نمايه توده بدن (BMI) محاسبه شد. آزمودني ها با BMI بالاتر از صدک ۹۵ استاندارد مرکز کنترل بيماري ها (CDC) براي سن و جنس به عنوان چاق و با BMI صدک ۸۵ تا ۹۵ به عنوان اضافه وزن در نظر گرفته شدند. سطح آمادگي جسماني آزمودني ها نيز توسط آزمون هاي دراز و نشست، بارفيکس اصلاح شده، تخته کشش، دو ۵۴۰ متر، دو ۴۵ متر و دو۴×۹  متر اندازه گيري شد.
يافته ها: شيوع اضافه وزن در دانش آموزان ۱۴، ۱۵ و ۱۶ سال به ترتيب ۱۳٫۴، ۹٫۲ و %۷٫۸ و شيوع چاقي در آن ها به ترتيب ۷٫۸، ۵٫۹ و %۴٫۴ بود. يافته ها نشان داد هر چه ميزان درصد چربي و نمايه توده بدن بيشتر باشد، سطح آمادگي جسماني پايين تر است.
نتيجه ‏گيري: شيوع چاقي و اضافه وزن در نوجوانان شيراز در مقايسه با برخي نقاط کشور و دنيا بيشتر بوده و طي چند سال اخير روند چاقي در نوجوانان اين شهر افزايش پيدا کرده است. از آنجا که ارتباط منفي بين سطح آمادگي جسماني با درصد توده چربي و نمايه توده بدن مشاهده شد، بنابراين انجام فعاليت هاي ورزشي براي نوجوانان داراي اضافه وزن و چاق مورد تاکيد قرار مي گيرد.