مقاله شيوع انواع آمبليوپي و علل مرتبط با آن در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي اردبيل در سال ۱۳۸۳ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در مجله علمي پژوهشي دانشگاه علوم پزشكي اردبيل از صفحه ۶۷ تا ۷۵ منتشر شده است.
نام: شيوع انواع آمبليوپي و علل مرتبط با آن در بين دانش آموزان مدارس راهنمايي اردبيل در سال ۱۳۸۳
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله آمبليوپي
مقاله اردبيل
مقاله عيوب رفرکتيو
مقاله استرابيسم
مقاله آنيزومتروپي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي رحيم
جناب آقای / سرکار خانم: اجاقي حبيب
جناب آقای / سرکار خانم: معصومي نويد
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرزاده سارا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: در اكثر كشورها و از جمله ايران آمبليوپي يكي از مسايل مهم اجتماعي و اساسي ترين مشكلات بينايي است كه نقش مهمي را در كاهش بينايي ايفا مي كند. از اهداف مطالعه حاضر تعيين شيوع آمبليوپي، انواع و علل مرتبط با آن در مدارس راهنمايي اردبيل در سال ۱۳۸۳ بود.
روش كار: مطالعه انجام شده از نوع توصيفي – مقطعي مي باشد كه بر روي ۴۵۴۸ دانش آموز دوره راهنمايي در شهرستان اردبيل انجام شد. دانش آموزان ابتدا توسط اپتومتريست ها، با همكاري چشم پزشك مسوول و به وسيله چارت اسنلن غربالگري شدند و موارد مشكوك جهت بررسي مجدد به درمانگاه چشم ارجاع و به وسيله چشم پزشك معاينه و علت يابي گرديد. اطلاعات لازم در پرسشنامه ها درج و نتايج توسط نرم افزار SPSS با روش هاي آمار توصيفي و تحليلي آناليز شدند.
يافته ها: نتايج نشان داد ۱۱٫۴% از كل معاينه شوندگان (۵۲۰ نفر) داراي عيب انكساري، ۲٫۶۳% داراي آمبليوپي (۱۲۰نفر) و ۰٫۹% داراي استرابيسم (۴۳ نفر) بودند. شايع ترين نوع آمبليوپي، آمبليوپي آنيزومتروپيك (۵۹% از كل موارد آمبليوپي) بود. شايع ترين علت آمبليوپي استرابيسميك، ايزوتروپي بود (۶۹٫۵% از كل موارد آمبليوپي استرابيسميك). بين انواع و ميزان عيوب انكساري و آمبليوپي ارتباط معني داري وجود داشت. بيشترين ميزان آمبليوپي رفركتيو مربوط به هيپروپي بالاي ۳ ديوپتر (۲۹٫۵%) بود. عيب انكساري هيپروپي در بين پسران بيشتر از دختران و آستيگماتيسم كمتر از دختران بود.
نتيجه گيري: به نظر مي رسد ميزان شيوع آمبليوپي در اردبيل مطابق با ساير كشورهاي دنيا و ايران مي باشد. آمبليوپي رفركتيو نسبت به ساير مناطق از شيوع بالاتري برخوردار است كه دليل اين امر بيشتر مربوط به عدم آگاهي مردم از لزوم استفاده از عينك و فرهنگ اجتماعي- اقتصادي پايين و كيفيت پايين درمان در بيماران مبتلا به آمبليوپي مي باشد.