مقاله شيوع تغيير آناتوميك عضلات تنار در مبتلايان به سندرم تونل كارپال که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۸۸ در پژوهش در پزشکي از صفحه ۷۷ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شيوع تغيير آناتوميك عضلات تنار در مبتلايان به سندرم تونل كارپال
این مقاله دارای ۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تونل کارپال
مقاله وارياسيون آناتوميک
مقاله عضلات تنار
مقاله عضلات هيپوتنار

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ياوري مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصادقي شاهين
جناب آقای / سرکار خانم: گوشه سيدجمال

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: سندرم تونل كارپال (CTS) نوعي نوروپاتي فشارنده است كه اتيولوژي مولتي فاكتوريال داشته و عوامل موضعي و سيستميك در بروز آن نقش دارند. گزارش شده كه احتمالا برخي از عناصر آناتوميك سازنده تونل كارپال و يا مجاورات آن و يا وارياسيون هاي آناتوميك مي توانند با تغيير در شكل يا فضاي تونل كارپال سبب افزايش فشار به عناصر عبور كننده از ميان آن شوند. لذا به منظورتعيين شيوع وارياسيون آناتوميك، امتداد يافتن عضلات تنار تا محل عضلات هيپوتنار و اتصال آنها به يكديگر در اين مطالعه بررسي شد.
روش بررسي: در اين مطالعه توصيفي كليه مبتلايان به CTS كه كانديد عمل جراحي بودند، مورد بررسي قرار گرفتند. بيماران مبتلا به آرتريت روماتوئيد، هيپرتيروئيدي، هيپوتيروئيدي، ديابت، آكرومگالي، سابقه شكستگي قبلي در استخوان هاي مچ دست و انتهاي راديوس و اولنار و نيز افرادي كه به قاليبافي يا كار با مته مكانيكي مشغول بودند، از مطالعه خارج شدند. بيماران مورد مطالعه در حين جراحي از نظر وجود وارياسيون آناتوميك مذكور بررسي شدند و شيوع آنها در نمونه ها تعيين و ميزان واقعي آن برآورد گرديد.
يافته ها: ۱۵۵ بيمار با ميانگين سني ۵۷٫۹±۲۳ سال بررسي شدند. ۹۰٫۳ درصد آنها زن بودند. تغيير آناتوميك عضلات تنار در ۲۲٫۶ درصد موارد مشاهده شد.
نتيجه گيري: تغيير آناتوميك عضلات تنار در مبتلايان به CTS شيوع بالايي دارد. انجام مطالعات بيشتر براي رسيدن به نتايج قطعي تر و نيز مطالعات تحليلي توصيه مي شود.