مقاله شيوع سرمي لژيونلا پنوموفيلا در بيماران مبتلا به پنوموني اکتسابي از جامعه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۶۳ تا ۶۹ منتشر شده است.
نام: شيوع سرمي لژيونلا پنوموفيلا در بيماران مبتلا به پنوموني اکتسابي از جامعه
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله پنوموني
مقاله لژيونلا پنوموفيلا
مقاله همه گيري سرمي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: علوي سيدمحمد
جناب آقای / سرکار خانم: مشيري ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: موسويان سيدمجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي فريد
جناب آقای / سرکار خانم: عباسي عفت

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه:  لژيونلا پنوموفيلا(Lp)  يكي از عوامل عمده پنوموني در دنياست. به رغم شرايط اپيدميولوژي مناسب و احتمال وجود اين پاتوژن در منطقه، شيوع عفونت لژيونلا پنوموفيلا در اهواز تعيين نشده است.
هدف: تعيين شيوع سرمي لژيونلا پنوموفيلا در بيماران دچار پنوموني اکتسابي از جامعه(
CAP) در اهواز.
مواد و روش ها: در اين مطالعه توصيفي آينده نگر، در يك دوره يك ساله (۱۳۸۶-۱۳۸۷) ۸۰ بيمار دچار CAP بستري در بيمارستان رازي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز انتخاب شدند و شيوع سرمي LP در آنها بررسي شد. سرم بيماران با كيت اليزا ساخت كشور اسپانيا از نظرIgG  و IgM  لژيونلا پنوموفيلا آزمايش شد و با بسته آماري SPSS 16  آناليز شد.
نتايج: از ۸۰ نمونه آزمايش شده، ۱۲مورد (%۱۵) از نظرIgG  وIgM  عليه LP  مثبت بودند.  سن، جنس و محل زندگي تاثير معني داري بر شيوع سرمي نداشت. شيوع كلي مثبت شدن سرمي LP به طور بارز تحت تاثير بيماري هاي زمينه اي ( به استثناي ديابت مليتوس) نبود. تمام بيماران با سرولوژي مثبت سابقه سيگار كشيدن و دريافت قبلي آنتي بيوتيك را داشتند.
نتيجه گيري:
LP عامل عفوني شايعي در منطقه اهواز است و بايد در بيماران دچار پنوموني بخصوص افراد ديابتي و سيگاري مورد توجه قرار گيرد.