مقاله شيوع سندرم كلسترول HDL پايين – تري گليسريد بالا در استان سمنان (سال ۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله ديابت و متابوليسم ايران (مجله ديابت و ليپيد ايران) از صفحه ۷۵ تا ۸۰ منتشر شده است.
نام: شيوع سندرم كلسترول HDL پايين – تري گليسريد بالا در استان سمنان (سال ۱۳۸۴)
این مقاله دارای ۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سندرم تري گليسريد بالا و HDL پايين
مقاله تري گليسريد
مقاله HDL
مقاله بيماري هاي قلبي و عروقي
مقاله شيوع

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ملك مجتبي
جناب آقای / سرکار خانم: قرباني راهب
جناب آقای / سرکار خانم: رشيدي پور علي
جناب آقای / سرکار خانم: اسكندريان رحيمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: بيماري هاي عروق کرونري از مهم ترين و قابل پيشگيري ترين عوامل مرگ و مير جامعه امروزي محسوب مي-گردند و هيپرليپيدمي از مهم ترين علل بروز بيماري هاي قلبي است. در اين بين، سندرم تري گليسريد بالا HDL پايين يک عامل خطرساز قوي براي انفارکتوس قلبي و مرگ در اثر بيماري عروق کرونري مي باشد. با توجه به اهميت اين سندرم و عدم بررسي هاي لازم در اين مورد، مطالعه اي با هدف بررسي شيوع اين اختلال در استان سمنان انجام شد تا زمينه ساز اقدامات کاربردي لازم دراين راستا باشد.
روش ها: اين مطالعه اپيدميولوژيک به صورت مقطعي در سال ۱۳۸۴ و با شرکت ۳۷۹۹ نفر از افراد ۷۰-۳۰ ساله جامعه شهري و روستايي استان سمنان انجام شد. نمونه گيري به روش مرحله اي و در شهرستان هاي سمنان، دامغان، شاهرود و گرمسار انجام شد. جمع آوري داده ها از طريق تكميل پرسشنامه انجام گرفت. سپس با راهنمايي قبلي، آزمايش ها پس از با ناشتايي ۱۲ ساعته انجام شد.
يافته ها: ميانگين سني نمونه ها ۴۱±۱۰٫۲ سال و ۴۴٫۶ درصد آنها مرد بودند. سندرم HDL پايين و تري گليسريد بالا در ۱۵٫۵ درصد موارد ديده شد. شانس ابتلا به اين سندرم در زنان حدود ۷ برابر مردان بود. شيوع اين سندرم با سن ارتباط داشت و در افراد ۶۰ ساله يا بالاتر، حدود ۱٫۸ برابر افراد كمتر از۴۰ سال شانس ابتلا به اين سندرم را داشتند. هم چنين شانس ابتلا به اين سندرم در افراد چاق ۱٫۹۱ برابر افراد سالم بود. شيوع اين سندرم در ساكنين شهر و روستا تفاوت معني دار نداشت.
نتيجه گيري: بر اساس نتايج اين بررسي سندرم تري گليسريد بالا HDL پايين در استان سمنان شايع مي باشد. انجام آزمايش هاي فوق در افراد جامعه يک اقدام بهداشتي ضروري بوده و نياز به برنامه هاي پيشگيري در اين زمينه دارد.