مقاله شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري در دانش آموزان دبستاني در گيلان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۶۳ تا ۶۷ منتشر شده است.
نام: شيوع عفونت هليكوباكترپيلوري در دانش آموزان دبستاني در گيلان
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هليكوباكترپيلوري
مقاله عفونت
مقاله شيوع
مقاله دانش آموزان ابتدايي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مشهور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: جمالي مريم
جناب آقای / سرکار خانم: جعفرشاد ريحانه
جناب آقای / سرکار خانم: باقرزاده اميرحسين
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سرور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: به نظر مي رسد بين شيوع هليكوباكترپيلوري در بزرگسالان و خطر اكتساب آن در دوران كودكي ارتباطي وجود داشته باشد. اطلاعات كمي در كودكان نسبت به بزرگسالان وجود دارد. هدف از اين مطالعه تعيين شيوع هليكوباكتر در دانش آموزان مدارس ابتدايي شهرستان رشت است.
روش كار: در يك مطالعه توصيفي- مقطعي از مهرماه تا دي ماه ۱۳۸۴ در مدارس ابتدايي ۹۶۱ دانش آموز به طور تصادفي از ۴ منطقه شهر رشت مورد بررسي قرار گرفتند. تست آنتي ژن مدفوعي براي بررسي هليكوباكترپيلوري بكار برده شد. نمونه ها حداكثر تا يك ساعت پس از نمونه گيري جمع آوري و تا زمان آناليز در دماي -۲۰ درجه سانتي گراد منجمد گرديد. بررسي مدفوع به روش Elisa با كيت genesis diagnostics, little port, Cambridge shire- England) Hp Agt صورت گرفت. تست مورد نظر ويژگي %۹۲ و حساسيت %۹۶ دارد. داده ها بوسيله آزمون مربع كاي يا دقيق فيشر تجزيه و تحليل شد.
يافته ها: ۴۷۵ پسر و ۴۸۶ دختر در محدوده سني ۷ تا ۱۱ سال مورد بررسي قرار گرفتند. ۳۸۶ نفر (%۴۰) دانش آموزان از نظر هليكوباكترپيلوري در آ‍زمايش مدفوع مثبت بودند. گروههاي سني مختلف از نظر شيوع هليكوباكترپيلوري اختلاف معني داري با هم نداشتند. %۱۳٫۳۰ از كساني كه‌ آب چاه و آب لوله كشي مصرف مي كردند از نظر هليكوباكترپيلوري مثبت بودند.
نتيجه گيري: نتيجه اين مطالعه نشان مي دهد كه انتقال دهاني- دهاني مهم ترين روش انتقال هليكوباكترپيلوري در جمعيتي است كه از آب چاه و آب لوله كشي استفاده مي كردند و با استفاده از آب جوشيده و آب معدني شانس انتقال هليكوباكترپيلوري كاهش مي يابد.