مقاله شيوع علايم افسردگي، وضعيت سلامت عمومي و عوامل خطر آن در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه هاي شهر اراك ۱۳۸۷ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاييز ۱۳۸۸ در مجله دانشگاه علوم پزشكي اراك (ره‌ آورد دانش) از صفحه ۱۱۶ تا ۱۲۳ منتشر شده است.
نام: شيوع علايم افسردگي، وضعيت سلامت عمومي و عوامل خطر آن در دانشجويان خوابگاهي دانشگاه هاي شهر اراك ۱۳۸۷
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله افسردگي
مقاله عوامل خطر
مقاله سلامت عمومي
مقاله دانشجويان
مقاله پرسش نامه سلامت عمومي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمدبيگي ابوالفضل
جناب آقای / سرکار خانم: محمدصالحي نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: قمري فرهاد
جناب آقای / سرکار خانم: صالحي بهمن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دانشگاه مكان پر استرسي است كه مي تواند سبب ايجاد نشانه هاي افسردگي شده و مجموعه حساسي جهت مطالعه سلامت رواني دانشجويان است. دانشجويان اغلب به دليل دوري از خانواده، زندگي با ساير دانشجويان، فشارهاي محيط هاي آموزشي و آينده نامشخص در خطر ابتلا به افسردگي هستند. مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع افسردگي و عوامل مرتبط با آن در دانشجويان شهر اراك انجام شد.
روش كار: مطالعه اي مقطعي تحليلي بر روي ۳۰۴ نفر از دانشجويان دانشگاه هاي علوم پايه و علوم پزشكي اراك در سه ماهه اول سال تحصيلي ۱۳۸۷ انجام شد. پرسش نامه ۲۸ سوال سلامت عمومي جهت جمع آوري اطلاعات به كار گرفته شد و از آزمون هاي تي، كاي دو و رگرسيون جهت تجزيه و تحليل داده ها استفاده گرديد.
نتايج: ميانگين نمره سلامت عمومي دانشجويان برابر با ۱۱٫۰۲±۲۶٫۱۸ بود و ۵۲٫۳ درصد دانشجويان نمره بالاتر از آستانه پرسش نامه مذكور را داشتند كه نشان دهنده ابتلا به علايم افسردگي است. جنس مونث، عدم علاقه به رشته تحصيلي، عدم اطمينان از آينده و سابقه خانوادگي ابتلا به بيماري هاي رواني از مهم ترين عوامل مرتبط با افسردگي بودند اما بين سن، ترم و رشته تحصيلي با افسردگي رابطه معني داري ديده نشد.
نتيجه گيري: شيوع افسردگي در دانشجويان بالاتر از جامعه و در دخترها بيشتر از پسرها مي باشد. اما اختلافي در بين دانشجويان دانشگاه هاي علوم پايه و پزشكي وجود ندارد. بنابراين توجه به آينده شغلي و اقتصادي دانشجويان شاغل به تحصيل ضروري به نظر مي رسد.