مقاله شيوع عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي در سالمندان امير شهر در سال ۱۳۸۶ که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۸ در سالمند از صفحه ۴۶ تا ۵۲ منتشر شده است.
نام: شيوع عوامل خطر بيماري هاي قلبي و عروقي در سالمندان امير شهر در سال ۱۳۸۶
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سالمندان
مقاله عوامل خطر
مقاله بيماريهاي قلبي و عروقي

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: حسيني سيدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: ذبيحي علي
جناب آقای / سرکار خانم: بيژني علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف: اين مطالعه به منظور بررسي شيوع عوامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقي در سالمندان امير شهر انجام شد.
روش بررسي: اين مطالعه مقطعي بر روي سالمندان بالاي ۶۰ سال اميرشهر انجام شد. در اميرشهر حدود ۲۰۰۰ نفر (%۵٫۵۳ مرد و %۵٫۴۶ زن) افراد بالاي ۶۰ سال زندگي مي کنند که حدود ۱۰۱۹ نفر از آنها از طريق نمونه گيري خوشه اي وارد مطالعه شدند. اطلاعات با استفاده از پرسشنامه استاندارد که شامل ۲۲ سوال در دو بخش اطلاعات دموگرافيک و عوامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقي بود، توسط افراد آموزش ديده و با پرسش از سالمندان و با افراد مطلع خانواده جمع آوري شد.
يافته ها: آزمودني ها تعداد ۶۰۴ نفر (%۳٫۵۹) مرد و ۴۱۵ نفر (%۷٫۴۰) زن بودند. ميانگين سن افراد در اين بررسي ۷۰±۷ سال بود. (دامنه ۶۰-۹۷ سال). بيشتر افراد (%۵۵) در گروه سني ۶۵-۷۴ سال قرار داشتند. در اين بررسي فراوان ترين عوامل خطر بيماريهاي قلبي و عروقي به ترتيب اضافه وزن و چاقي (%۱٫۴۴)، فشار خون بالا (%۹٫۲۳)، ديابت (۵٫۲۳) و استعمال دخانيات (%۱۸) بود. فشار خون بالا (P=0.07، ديابت، اضافه وزن و چاقي در بين زنان سالمند (P=0.000) و استعمال دخانيات در بين مردان شايعتر بود (p=0.000). %1.71 افراد سالمند ۲ يا ۳ عامل خطر ابتلا به بيماري هاي قلبي عروقي را همزمان داشتند. %۲۵ سالمندان تحت پوشش هيچ بيمه اي نبودند.
نتيجه گيري: يافته هاي اين مطالعه نشان دهنده شيوع عوامل خطر قلبي و عروقي در افراد مسن بود. پايين بودن فشار خون بالا در اين مطالعه نيازمند بررسي دقيق تر و انجام روش هاي غربالگري جهت کشف بيماران بدون علامت بود.