مقاله شيوع مصرف دخانيات: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۰ در پايش از صفحه ۳۶۵ تا ۳۷۲ منتشر شده است.
نام: شيوع مصرف دخانيات: مطالعه سلامت از ديدگاه مردم ايران
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله شيوع
مقاله دخانيات
مقاله سلامت
مقاله ايران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: عبادي مهدي
جناب آقای / سرکار خانم: وحداني نيا مريم سادات
جناب آقای / سرکار خانم: آذين سيدعلي
جناب آقای / سرکار خانم: آيين پرست افسون
جناب آقای / سرکار خانم: اميدواري سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: جهانگيري كتايون
جناب آقای / سرکار خانم: صديقي ژيلا
جناب آقای / سرکار خانم: فرزدي فرانك
جناب آقای / سرکار خانم: مفتون فرزانه
جناب آقای / سرکار خانم: منتظري علي

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مصرف دخانيات يکي از عوامل خطر مهم و افزايش دهنده بار کلي بيماري ها در دنيا خصوصا در ارتباط با بيماري هاي مزمن و غيرواگيري چون بيماري هاي قلبي-عروقي، بيماري هاي تنفسي، سرطان و سکته مغزي است.
اين مطالعه مقطعي بر آن بوده است تا به بررسي شيوع مصرف دخانيات در ايران بپردازد و طي آن افراد در سنين ۶۵-۱۸ سال بعنوان جمعيت هدف مورد مطالعه قرار گرفتند. شيوع مصرف دخانيات با استفاده از يک سوال «آيا دخانيات (سيگار، قليان، پيپ) مصرف مي کنيد؟» اندازه گيري شد. ساير متغير هاي مورد نياز نيز با استفاده از ابزار طراحي شده جمع آوري شد. در مجموع، ۲۷۸۸۳ نفر مورد مطالعه قرار گرفته و ميانگين سني جمعيت ۳۲٫۷ سال (۱۱٫۸= انحراف معيار) بود. نتايج نشان دادند ۷۴٫۶ درصد از جمعيت ۶۵-۱۸ ساله ايراني، غيرسيگاري هستند و از افراد سيگاري، ۱۰٫۴ درصد روزانه ۵-۱ نخ، ۸٫۵ درصد روزانه ۱۰-۶ نخ، ۴٫۶ درصد روزانه ۲۰-۱۱ نخ و ۱٫۵ درصد بيش از ۲۰ نخ سيگار مي کشند. همچنين مصرف سيگار در استان هاي اصفهان، ايلام، خراسان رضوي، کرمانشاه و همدان کمتر از ميانگين کشوري و در استان هاي بوشهر، زنجان، قزوين، کرمان و لرستان بيشتر از ميانگين کشوري است. نتايج تحليل رگرسيون لجستيک نشان داد سن، تحصيلات، جنسيت، شغل و وضعيت تاهل با متغير سيگار کشيدن ارتباط معني دار دارند. با توجه به يافته هاي اين مطالعه پيشنهاد مي گردد مطالعات متمرکزتري خصوصا در ارتباط با فرهنگ خاص هر منطقه و دلايل گرايش بيشتر در استان هاي با شيوع بالاي مصرف سيگار در مقايسه با ساير استان هاي کشور، انجام گردد تا بتواند داده هاي لازم را در زمينه مقابله موثرتر در اين ارتباط فراهم آورد.