مقاله شيوع نانوساختار لايه سطحي (Surface layer) در سويه هاي باسيلوس سرئوس جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح بيمارستاني، بيمارستان فوق تخصصي الزهرا – دانشگاه اصفهان (۸۶-۱۳۸۴) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در آذر ۱۳۸۸ در مجله دانشکده پزشکي اصفهان از صفحه ۶۳۲ تا ۶۴۵ منتشر شده است.
نام: شيوع نانوساختار لايه سطحي (Surface layer) در سويه هاي باسيلوس سرئوس جداسازي شده از دست پرسنل و سطوح بيمارستاني، بيمارستان فوق تخصصي الزهرا – دانشگاه اصفهان (۸۶-۱۳۸۴)
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله لايه سطحي
مقاله باسيلوس سرئوس
مقاله دست پرسنل
مقاله سطوح بيمارستان
مقاله عفونت هاي بيمارستاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: جلال پور شيلا
جناب آقای / سرکار خانم: كسري كرمانشاهي روحا
جناب آقای / سرکار خانم: نوحي اشرف السادات
جناب آقای / سرکار خانم: زركش اصفهاني سيدحميد

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: سطوح بيمارستاني منابع بالقوه اي جهت حفظ و نگهداري باکتري ها محسوب مي شوند. دست پرسنل بيمارستان، بيشترين تماس را با سطوح، به ويژه سطوح پر تماس دارد و مهم ترين عامل انتشار باکتري ها در بيمارستان محسوب مي گردند.
روش ها:اين مطالعه در سال ۸۶-۱۳۸۴ در بيمارستان فوق تخصصي الزهرا و دانشگاه اصفهان انجام شد به اين ترتيب که به طور تصادفي ۲۷۴ نمونه (۱۹۴ باکتري از سطوح و ۸۰ باکتري از دست پرسنل) مورد بررسي قرار گرفت. نمونه هاي محيطي با استفاده از سوآپ و NB لوله اي از سطوح کم تماس و پر تماس و نمونه هاي دست پرسنل با روش Finger Print جمع آوري شدند، شناسايي باکتري ها بر اساس روش هاي ميکروبيولوژيک از جمله: رنگ آميزي، تست هاي بيوشيميايي، محيط هاي افتراقي و محيط اختصاصي باسيلوس سرئوس انجام گرفت. پس از جداسازي پروتئين هاي سطحي، نمونه ها در حضور مارکر وزن مولکولي توسطSDS-PAGE الکتروفورز شدند.
يافته ها: از ۲۷۴ باكتري مورد بررسي، شيوع باسيلوس سرئوس در نمونه هاي مزبور %۹٫۴۹ بود، به اين ترتيب که شيوع باسيلوس سرئوس در سطوح بيمارستاني و دست پرسنل بيمارستان به ترتيب %۶٫۷ و %۱۶٫۲۵ بود، از ۱۳ باسيلوس سرئوس جداسازي شده از دست پرسنل بيمارستان ۱۱ مورد (%۸۴٫۶) و از ۱۳ باسيلوس سرئوس جداسازي شده از سطوح بيمارستاني ۱ مورد (%۷٫۷) مولد نانوساختار لايه سطحي بوده اند.
نتيجه گيري: نتايج حاصله مويد انتشار قابل ملاحظه باسيلوس سرئوس در دست پرسنل و سطوح بيمارستاني، هم چنين نشان دهنده فراواني نانوساختار لايه سطحي در باسيلوس سرئوس هاي جداسازي شده از دست پرسنل در مقايسه با باسيلوس سرئوس هاي جداسازي شده از سطوح بيمارستاني مي باشد.