مقاله شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي اندام فوقاني و تحتاني نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان امام خميني و بيمارستان رازي اهواز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در ۱۳۹۰ در مجله علمي پزشكي جندي شاپور از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي اندام فوقاني و تحتاني نوزادان زنده متولد شده در بيمارستان امام خميني و بيمارستان رازي اهواز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ناهنجاري هاي مادرزادي
مقاله شيوع
مقاله اندام فوقاني
مقاله اندام تحتاني

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: صرافان ناصر
جناب آقای / سرکار خانم: مهدي نسب سيدعبدالحسين
جناب آقای / سرکار خانم: ارسطو ليلا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمينه و هدف: اطلاع از شيوع ناهنجاري هاي مادرزادي مفاصل مهم است از اين نظر که در صورت عدم تشخيص و درمان ممکن است به ناتواني منجر شود. با توجه به اينکه آمار کلي از ناهنجاري هاي سيستم عضلاتي و استخواني در شهر اهواز در دست نيست تصميم گرفته شد که شيوع ناهنجاري هاي اندام فوقاني و تختاني در نوزادان متولد شده در اهواز را مورد بررسي و مطالعه قرار دهيم.
روش بررسي: مطالعه بصورت آينده نگر به مدت يکسال از اول آذرماه ۱۳۸۵ تا اول آذرماه ۱۳۸۶ انجام گرفت. با همکاري گروه اطفال کليه نوزاداني که سن حاملگي ۲۸ تا ۴۲ هفته داشته و زنده متولد شده بودند، از نظر وجود ناهنجاري هاي مادرزادي اندام فوقاني و تحتاني يا هر دو مورد معاينه و بررسي قرار گرفتند. نتايج بدست آمده با استفاده از نرم افزارآماري SPSS مورد تجزيه و تحليل قرار گرفتند.
يافته ها: تعداد کل نوزادان که به روش واژينال يا سزارين متولد شده بودند ۵۰۸۷ نفر بود. سي نفر از آنها (۵٫۸۹ نفر در هزار) دچار ناهنجاري هاي اندام فوقاني و تحتاني بودند. از اين تعداد ۱۲ نفر(۷ پسر و ۵ دختر) مبتلا به کلاب فوت و ده نفر (۸ دختر و ۲ پسر) دچار ديسپلاژي هيپ و سه نفر (۲ پسر و يک دختر) پلي داکتيلي در دست و ۲ دختر دچار متاتارسوس آدوکتوس و يک دختر پلي داکتيلي هر دو دست و پا، يک پسر سينداکتيلي انگشتان دست ويک پسر هم ورتيکال تيلوس داشت.
نتيجه گيري: با توجه به اينکه امکان ناهنجاري مادرزادي در نوزادان متولد شده، وجود دارد، معاينه مکرر و دقيق نوزادان جهت تشخيص ناهنجاري هاي مادرزادي اندام ها خصوصا آنهايي که به ديسپلاژي هيپ و کلاب فوت گرفتارند و والدين آنها از ابتلا نوزادشان اطلاعي ندارند ضروري مي باشد.