مقاله شيوع نقايص مينا و عوامل همراه در ثناياها و مولرهاي اول دايمي کودکان ۹-۸ ساله که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۸۹ در مجله دانشگاه علوم پزشکي گيلان از صفحه ۱۳ تا ۱۹ منتشر شده است.
نام: شيوع نقايص مينا و عوامل همراه در ثناياها و مولرهاي اول دايمي کودکان ۹-۸ ساله
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دندان آسيا
مقاله دندان پيشين
مقاله کودکان
مقاله ميناي دندان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: وجداني جوانه
جناب آقای / سرکار خانم: كبودان مونا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: نقايص تکاملي مينا مي تواند منشا ارثي يا محيطي داشته باشد. دندانهاي درگير اغلب مولرها و ثناياها هستند. مولرهاي درگير، مشکلاتي از قبيل حساس شدن شديد و افزايش استعداد ابتلا به پوسيدگي براي بيمار بوجود مي آورد و اغلب نياز به درمانهاي وسيع دندانپزشکي دارد. مطالعات بسياري در زمينه تعيين شيوع نقايص مينا و عوامل اتيولوژيک آن انجام گرفته و نتايج متفاوتي به دست آمده است.
هدف: مطالعه حاضر با هدف تعيين شيوع نقايص مينا و عوامل همراه در ثناياها و مولرهاي اول دايمي کودکان ۸-۹ ساله شهر رشت در سال ۱۳۸۶ انجام گرفت.
مواد و روش ها: در اين تحقيق که به روش توصيفي و مقطعي انجام شد، ۵۳۸ دانش آموز ۸ تا ۹ ساله از ۱۶ مدرسه شهر رشت به طور تصادفي سيستماتيک انتخاب شدند. شاخص  Developmental Defect of Enamel (DDE)براي ارزيابي ثناياها و مولرهاي اول دايمي به کار رفت. دندانها قبل از معاينه خشک شده و زير نور چراغ قوه بررسي شدند. به منظور بررسي عوامل اتيولوژيک احتمالي نقايص مينايي پرسشنامه اي براي والدين فرستاده شد. اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون آماري Chi-Square تجزيه و تحليل و آناليز چند متغيره با استفاده از آزمون رگرسيون لجستيک انجام شد.
نتايج: ۱۲۶ کودک (%۲۳٫۴) دچار نقص مينا در حداقل يک دندان بودند. %۱۲٫۸ کودکان حداقل يک دندان مولر با نقص مينايي داشتند.لکه هاي سفيد-کرم شايعترين نوع نقص مينا بودند. بيشترين دندان درگير سانترال فک بالا بود. بيماريهاي سه ماهه سوم بارداري در مادر، عفونتهاي ادراري کودک، اسهال و استفراغ و تب بالا طي ۵ سال نخست زندگي ارتباط بالايي با نقايص مينا نشان داد.
نتيجه گيري: پيشنهاد مي شود پزشکان متخصص زنان و زايمان، متخصصين کودکان و دندانپزشکان، والدين را ازشيوع و دلايل نقايص مينا آگاه کنند.