مقاله شيوع هپاتيت B و C در بيماران همودياليزي رشت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در زمستان ۱۳۸۷ در بيماريهاي عفوني و گرمسيري ايران از صفحه ۵۱ تا ۵۵ منتشر شده است.
نام: شيوع هپاتيت B و C در بيماران همودياليزي رشت
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله هپاتيت B
مقاله هپاتيت C
مقاله همودياليز

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: منصورقناعي فريبرز
جناب آقای / سرکار خانم: صادقي احمد
جناب آقای / سرکار خانم: يوسفي مشهور محمود
جناب آقای / سرکار خانم: جوكار فرحناز
جناب آقای / سرکار خانم: بشارتي سپيده
جناب آقای / سرکار خانم: عطركارروشن زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: خوش سرور محمود

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: انتقال ويروس هپاتيت C از طريق واحدهاي دياليز در سراسر جهان روبه افزايش است كه از ۵ درصد در كشورهاي غربي تا ۷۰ درصد در برخي كشورهاي در حال توسعه متغير است. هدف اين مطالعه تعيين شيوع عفونت با ويروس هپاتيت B و C در بيماران همودياليزي شهر رشت است.
مواد و روش ها: در يك بررسي توصيفي- مقطعي به روش سرشماري ۱۶۳ بيمار همودياليزي بخش همودياليز شهر رشت مورد مطالعه قرار گرفتند. اطلاعات نمونه ها شامل نام، جنس، طول مدت دياليز از طريق پرسشنامه جمع آوري شدند نمونه هاي خون گرفته شده از نظر آنتي ژن هپاتيت (HBsAg) B و آنتي بادي عليه ويروس هپاتيت (Anti HCVAb) C توسط ELISA نسل سوم بررسي گرديد. نمونه هاي مثبت هپاتيت C پس از دو بار تست (ELISA)، توسط كيت QIAGEN OneStep RT-PCR مورد بررسي قرار گرفتند.
يافته ها: پنج بيمار HBsAg (%3) مثبت، ۳۰ بيمار HCVAb (%18.4) مثبت بودند و ۱۷ بيمار (%۱۰٫۴) از نظر HCV، PCR مثبت داشتند. تمامي بيماران حداقل دو و حداكثر سه جلسه در هفته دياليز داشتند. ميانگين سن در بيماران HBsAg مثبت %۴۷٫۳ سال بوده و تمامي آنها مرد بودند. مدت زمان دياليز در تمامي بيماران HBsAg مثبت، ۸-۱۲ سال بود. ميانگين سن در بيماران Anti HCV مثبت، ۴۲٫۳ سال بود. %۶۶ بيماران HCV مثبت مرد و %۳۳٫۳۳ آنها زن بودند. مدت زمان دياليز در %۳۳٫۳ بيماران HCV مثبت، ۴-۸ سال، در %۲۶٫۶۶ موارد، ۴-۸ سال، در %۲۵ موارد، ۸-۱۲ سال و در %۲۰ مابقي ۱۲-۱۶ سال بود.
نتيجه گيري: با توجه به شيوع بالاي ويروس هپاتيت C در بيماران همودياليزي نسبت به اهداكنندگان خون، پيشنهاد مي گردد، تست Anti HCV قبل از پذيرش بيماران در واحدهاي همودياليز صورت گرفته و با وجود اينكه برخي منابع جداسازي دياليز را در اين گروه از بيماران پيشنهاد نمي كنند، ولي راهكارهايي مانند كنترل دقيق سرويس هاي ارايه شده به اين بيماران مانند ترانسفيوژن خون، جداسازي بيماران و پرسنل آموزش ديده در پيشگيري از عفونت ضروري به نظر مي رسد.